Kalv Unik

Fri vektgrense på kalv opphører, men det gode pristillegget og alle kriterier for klasse og fett er som tidligere.

Publisert av Erik Bentzen

kalv-unik1

Fri vektgrense for Limousin Kalv Unik har vært en prøveordning og etter en evaluering og totalvurdering ser vi at slaktevektene har eskalert veldig raskt. Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse. En vektgrense på maksimalt 290 kg. for kalv blir derfor innført fra 1. januar 2018. Vi oppfordrer imidlertid til å slakte på maksimalt 270 kg og derfor utbetales LUN-tillegget opp til 270 kg.

 Alle kriterier for klasse og fett blir uendret, inkludert størrelsen på det gode pristillegget for Limousin unik.

Hva er Limousin Unik?

Limousin Unik Norge (LUN) er en egen organisasjon som gjennom mange år har samarbeidet med Fatland om å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin. Dette gjennomføres ved å ha en egen leveranseordning på rasen med en definert kvalitetsvurdering.

 

LUNs prisløype

Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsproduksjon

Virkemiddel:

 • Europ-klassene avspeiles i avregningsprisene
 • Kvalitetstillegg
 • Kjøttfetillegg
 • Fettklasser
 • Kvalitetstrekk
 • Definert kvalitetsvurdering

Kriterier for å være LUN-leverandør hos Midt-Norge Slakteri AS

 • Dere må være medlem i Limousin Unik Norge (kontakt daglig leder Roy Engelsvoll Tlf 95 91 59 39).
 • Produsent må være totalleverandør hos Midt-Norge Slakteri AS.
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
 • Driften skal være KSL-godkjent.
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
 • Innmeldingsfrister: 3 ukers avtaleinnmelding for Okse Unik, 5 ukers avtaleinnmelding for Kalv Unik.

Okse Unik (ung okse, kvige)

 • Vanlig avtaleinnmelding senest 3 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Klassekrav: U- og opp.
 • Fettklasse: Inntil kl. 3.
 • Slaktevekt: Max 430 kg.
 • Merpris LUN: 5,- pr kg.

 

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt