Kvalitetssytem i landbruket

Fra 1. April 2018 er kjøtt- og fjørfebransjen enige om en ny avtale om at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking. Det betyr en delt varestrøm for å skille ut slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system, og avregningsprisen blir redusert med 20%.

Publisert av Lidvard Schiefloe

ksl-logo-forside.png-230x287
Kvalitetssytemet i landbruket (KSL) er bondens eget system for å styre og dokumentere kvaliteten i gårdsdrifta, og er et viktig element for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra dyret hentes på gården til det ligger som ferdige produkter i butikkhyllene.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten KSL-godkjenning og trekk i avregningsprisen.  Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn dyr til slakt for å unngå trekk.

Sjekk om du har gjennomført egenrevisjon innen tidsfrist og evt. om du har avvik som ikke er lukket.

Skal du registrere tilbakemelding om egenrevisjon?

> Link til KSL med innlogging

Er du innlogget i Landbrukskatalogen, bruk denne direktelenken:

> KSL Din egen gard

Hvorfor er KSL viktig i egg- og kjøttproduksjon?
  • Kundene øker kravet til dokumentert kvalitet og sporing
  • Legge grunnlag for forbedringer på det enkelte bruk
  • Bygge tillit for å sikre framtidig marked for Norsk kjøtt
  • Synliggjøre hvordan Norske bønder driver.

 Hva må du gjøre for å unngå KSL trekk:

  • Utføre gjennomgang av drita (egenrevisjon) årlig. Dette skal meldes til KSL-sekreteriatet.
  • Være villig til å motta KSL-revisjon
  • Rette opp avvik etter KSL-revisjon som er relevante for kjøtt og eggproduksjon etter avtalte frister.

 

> Matmerk - KSLstandarder, sjekklister og veiledere
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt