Lammering i Midt-Norge Slakteri AS

Fra høsten 2023 vil vi starte en prøveordning med lammeringer i MNS. Vi legger på disse tilleggene på toppen av de tilleggene vi har fra før, og vi kan hjelpe de som ønsker det med å organisere lammeringen. Dere kan ta kontakt med Lars på tlf 99472113.

Publisert av Erik Bentzen

sau-03
Lammering:
En gruppe sauebønder som bor i samme distrikt kan gå sammen og danne en ring. Her samarbeider en om å samle levering av sau og lam, gjennom en lokal lammeringsleder. Dette skal gi en stordriftsfordel til alle medlemmene, og samtidig forenkle inntransporten for MNS.

Det velges en leder for lammeringen som koordinerer innmeldingen fra medlemmene, og holder kontakt med slakteriet. Lederen får noe arbeid med dette, som kompenseres fra slakteriet. Se betingelser under.

Bøndene sine betingelser:
-Bedre puljetillegg når flere leverer sammen. Dette kan også oppnås når en leverer små puljer selv. Puljetillegget beregnes av samlet leveranse.
- Du får et lammering-tillegg på kr 16,- pr dyr.
- Spare stoppsats
- Den som har samlasting (fjøset der en samler dyrene) får kr 300,- pr levering i kompensasjon for dette fra MNS.

MNS bedrer inntransporten:
Vi får en bedre og mer effektiv inntransport, som er viktig i lammesesongen. Det vil også korte ned kjøretida på lammene i dyrebilen.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt