MNS og Grilstad er opptatt av å sikre god dyrevelferd

MNS og Grilstad har som målsetning at 100 % av slaktene som kommer inn skal være fra gårder med godkjent Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Vi ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd og spesielt på gris.

Publisert av Erik Bentzen

gris2
Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær for svin og dyrevelferd, Emilie Oldervik, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede svineprodusentene. MNS har i samarbeid med KLF laget en kort film som på en informativ måte viser hvordan svineproduksjonen fremstår hos våre produsenter. Filmen kan du se her.

Ett av våre mål er at svinebesetningene som leverer livdyr og slakt til vårt slakteriselskap, skal være godkjente "Helsegris-besetninger". Helsegris er et norsk dokumentasjons- og oppfølgingssystem for velferd i svinebesetninger. Det er en samlet næring som har etablert dette dyrevelferdsprogrammet for svin som startet i 2019.

Dyrevelferdsprogram for svin innebærer tett samarbeid med veterinær via obligatoriske besetningsbesøk. Det skal dokumenteres forhold i hver besetning. Dette er blant annet oppfølging av syke og skadde dyr, bruk av strø- og rotemateriale, forekomst av halebiting, dyretetthet, fôr- og vanntilgang og krav om kompetanse. For svinebesetninger som ikke deltar vil dette få store økonomiske konsekvenser.

Næringen har etablert tilsvarende program for storfe i 2022, og vil etablere dyrevelferdsprogram for småfe i 2023. Grilstad og MNS har spilt og spiller en sentral rolle som aktør i dette arbeidet. Dyrevelferdsprogrammet for storfe kan du lese mer om her: https://norskslakt.no/nyheter/dyrevelferdsprogram-for-storfe-i-2022

For ytterligere informasjon om hvordan vi jobber med dyrevelferd, har vi laget en egen brosjyre som du kan lese her: dyrevelferd 2022
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt