MNS styrker leverandørbetingelser

Vi har fremdeles behov for tilgang til mer slakt, og ønsker å styrke vår konkurransekraft ytterligere med disse endringene. Endringene gjøres gjeldende fra 17. april.

Publisert av Erik Bentzen

landbruk-04
Gris:
Ekstrabonus på smågris til selger økes med kr 10,-. Denne viderefaktureres ikke til kjøper. Kombitillegget økes tilsvarende.

Storfe:
Grilstad-tillegg for puljene 8-9 og 10-12 dyr økes med kr 0,15, samt at tillegget for 13-15 og 16 + dyr øker med kr 0,20 per kg.

Småfe:
Puljetilleggene for 80-99 og 100-129 dyr øker med kr 0,15, samt at tillegget for 130-209 og 210+ dyr øker med kr 0,20 per kg.

Samtidig som dette styrker økonomien til våre produsenter, håper vi at dette samtidig bidrar til større tilgang til ferske råvarer fra produsenter i vårt distrikt.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt