MRSA

Det er kommet ny forskrift i forhold til bruk av smittevernutstyr i henhold til MRSA

Publisert av Øyvind Nesjan

gris

Ny forskrift om bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre MRSA-smitte fra mennesker til griser.

Forskriften pålegger personer som har kontakt med svin elle oppholder seg i bygninger eller på arealer der svin holdes å bruke beskyttelsesutstyr for å beskytte dyrene mot smitte med antibiotikaresistente bakterier fra mennesker dersom de i løpet av de siste 12 måneder har vært i en av følgene situasjoner:

a. hatt kontakt med et dyr som man visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positiv under kontakten.

b. har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetninger i utlandet.

c. har vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet.

d. har arbeidet som helsearbeider i utlandet.

e. har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet.

f. har oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller

g. har testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for den antibiotikaresistente bakterien MRSA unntas fra denne plikten.


Forskriften finner du her:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-02-14-247
Nyhetssaken finner du her:
https://norsvin.no/Nyhetsarkiv/Ny-forskrift-MRSA
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt