Ny avtale med Limousin Unik

Det er signert ny avtale mellom Limousin Unik og Midt-Norge Slakteri.

Publisert av Øyvind Skjemstad

kalv-unik1
Den nye avtalen gjelder fra 1. Januar 2022.

Kriteriene for LUN kalv blir som før:

LIMOUSIN KALV UNIK

Rasekrav: 75% Limousin
Fettgruppe: inntil kl 3+
Klassekrav: Fra klasse R og opp
Vektgrense: Maksimalt 290 kg. LUN-tillegget gis for kalver opp til 270 Kg
Slaktealder : Ung okse max 333 dager, kvige max 398 dager
Dyr med trekk for uren hud kl 2 får ikke utbetalt LUN-tillegg
Avtaleinnmelding senest 5 uker før slakting.

Merpris LUN:
 17,00 pr kg
  
Hva er Limousin Unik?

Limousin Unik Norge er egen organisasjon som gjennom mange år har samarbeidet med Fatland og Midt-Norge Slakteri for å stimulere til en ren raset kvalitetsproduksjon på Limousin.

Dette gjennomføres ved å ha en egen leveranseordning på rasen med en definert kvalitetsvurdering.

Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsproduksjon.

Kriterier for å være LUN-leverandører hos Midt-Norge Slakteri:

- Dere må være medlem i Limousin Unik Norge
- Produsenten må være totalleverandør hos Midt-Norge Slakteri
- Driften skal være KSL-godkjent
- Alle dyr skal meldes inn med individnummer
- Innmeldingsfrister: 5 ukers avtaleinnmelding for Kalv Unik

Kontaktperson i LUN
Daglig leder Espen Jellestad
TLF. 97 57 49 49

Kontaktperson i Midt-Norge Slakteri 
Rådgiver Øyvind Skjemstad
TLF 95 22 95 15
E-post oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt