Ny planlagt gjennomsnittlig engrospris

Partene i jordbruksoppgjøret har åpnet for at PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) og prisløyper kan endres en gang til. Med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsøkningen i landbruket har avtalepartene og Omsetningsrådet gitt Nortura muligheten til å fastsette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris en gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022.

Publisert av Øyvind Skjemstad

dyrevelferd4
Med bakgrunn i ny planlagt gjennomsnittlig engrospris justeres prisløypene slik:

Storfe:
Mandag 28. Februar: engrospris opp 0,80 kr pr kg
I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på 1,20 kr pr kg. De øvrige varslede prisendringene gjennomføres som planlagt. 

Gris:
Mandag 28. Februar: engrospris opp 2,00 kr pr kg
I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring.

Lam:
Mandag 28. Februar: engrospris opp 3,30 kr pr kg 
I den opprinnelige prisløypa var det en økning på 1,80 kr pr kg. Prisendringene 30. Mai gjennomføres som planlagt.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt