Nye ansikter i Midt-Norge Slakteri AS

Vi kan med stor glede presentere to nye ansikter som har valgt å jobbe sammen med oss i Midt-Norge Slakteri AS.

Publisert av Erik Bentzen

nye-ansatte
Ny produsentrådgiver for gris, Øyvind Nesjan til venstre, og ny dyrebilsjåfør, Kjell Roger Heggås til høyre.

Fra og med mandag 5. mars, starter to nye medarbeidere i ny jobb hos oss i Midt-Norge Slakteri. Begge to har god erfaring og lang fartstid innenfor de stillingene som de tiltrer, og vi gleder oss veldig til at både vi og våre produsenter skal bli bedre kjent med Øyvind og Kjell Roger.

Øyvind starter som ny produsentrådgiver for våre svineprodusenter, ettersom Per-Arne Nesjan starter i ny jobb hos Fiskå Mølle til sommeren. Øyvind som er Per-Arnes yngre bror har valgt å flytte til Trøndelag, og vi var ikke sene om å ta kontakt med mål om å få ham med på laget. Han har i likhet med Per-Arne utdanning fra Ås, med bachelor i husdyrfag. Han har lang erfaring fra flere landbruksrelaterte jobber, blant annet som bygningsplanlegger for Tine, IMEK selger for FK Agri, samt at han også har vært jordbrukssjef i Åmot kommune. Han har også en egen besetning med sau, og har ett brennende engasjement for norsk landbruk.

Per-Arne, som for øvrig også fra nyåret av har blitt en av våre svineprodusenter, vil fram mot sommeren ha god tid til å overføre all nødvendig informasjon om stillingen til Øyvind. Vi får også i en periode ekstra ressurser til å følge opp våre svineprodusenter, i forbindelse med fokuset som på dyrevelferd i våre slaktegrisbesetninger.

Kjell Roger Heggås, er i tillegg til å være en erfaren sjåfør, også en av våre leverandører. Han kommer fra gård i Verdal med både storfe og svineproduksjon. Kjell Roger starter i 40 % stilling + tilkalling, og blir ett veldig godt tilskudd til vår sjåførstab. Med den volumutviklingen vi har hatt de siste årene, faller nå en viktig brikke på plass for at vi skal få økt servicegraden vår opp mot våre produsenter ytterligere.

Vi håper alle tar godt imot våre nye medarbeidere, og at dere blir fornøyde med den innsatsen de har lovet å legge ned for oss.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt