Nye bestemmelser for regulering av griseproduksjon

Da har det kommet info om det nye regelverket for regulering av griseproduksjon.

Publisert av Erik Bentzen

020
Link: https://www.regjeringen.no/aktuelt/regulering-av-griseproduksjon/id2674336/

Gjeldende fra 1. januar 2020:
Bruksbesetninger: 150 avlspurker
Nav i purkering: 1010 avlspurker
Foredlingsbesetning: 438 avlspurker
Formeringsbesetning: 220 avlspurker
Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år.

Landbruksdirektoratet arbeider for å lage søknadsskjema og veiledere mht dokumentasjonskrav. Dette er ikke klart enn så lenge, men de håper å få det på plass til over helga.

KLF har ellers stilt en del spørsmål i forbindelse med ordningen.
Ad dispensasjonssøknader for de som har høy rekrutering: På spørsmål om NÅR det må søkes, så blir det oppfattet som om ikke alt må være klart til inngangen av 2020. KLF har bedt Landbruksdirektoratet om at det må kommuniseres noe ut om "hvor travelt" de som skal søke dispensasjon evt har det, men det kan tyde på at det ikke blir behov for å søke før et stykke ut i 2020.

Ad slakteriets oppgave med å telle purker: Slik regelverket er satt opp er det viktig at Landbruksdirektoratet informerer om hvordan de mener slakteriene skal rapportere tidsnok til at slakteriene kan registrere og telle riktig fra 2. januar. Det må være praktisk mulig for slakteriene å kategorisere hva som er purke og hva som ikke er det i hht regelverket (ikke bare igjennom dagens klassifisering).

De grove retningslinjene som alle må forholde seg til er med andre ord klare, men detaljene i hvordan reguleringa skal foregå må vi avvente nærmere informasjon fra Landbruksdirektoratet før vi kan si klart om hvordan det skal håndteres. Vi oppdaterer dere så snart vi får informasjon tilgjengelig.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt