Nye betingelser for gris

Fra 3. juni kommer det en god del endringer i betingelsene våre for gris. Avregningsprisen for slaktgris øker med 55 øre, samtidig som puljetillegget justeres ned med 35 øre. Du finner oversikt over alle endringer og nye betingelser i saken, og vi mener dette skal bidra til å styrke økonomien til våre svineprodusenter.

Publisert av Erik Bentzen

gris-r-vign

Vi har hatt en god start på det nye året med 12,5 % økning i antall slakt. Vi har fremdeles kapasitet til å ta unna volumøkningen så lang i år, og ønsker videre økning ut fra signalene fra våre kunder.

Det er endringer for både livdyr og slakt, og her kan du lese mer om hvilken effekt de endrede betingelsene utgjør for deg som produsent.

Link til det utsendte produsentskrivet: produsentskriv-180619
Link til oppdaterte avregningspriser: avregningspriser
Link til våre samlede leveringsbetingelser: betingelser-mns

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller se mer på våre hjemmesider. Du finner oss også på facebook, og kan sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe.

Ønsker alle en fortsatt fin sommer.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt