Nye betingelser fra 2. juli

Vi har hatt god start på det nye året med 3,5% økning i antall slakt. På grisen har vi størst økning med 7,6% økning. Vi fikk en tung start på året med storfe, men en god sluttspurt på siste halvår. Sau har hatt en vanskelig markedssituasjon med lave priser og mye slakt på lager i første halvår, men etterspørselen av våre slakt er fremdeles god. Vi har fremdeles kapasitet til å ta unna volumøkningen så langt i år, og ønsker videre økning ut fra signalene fra våre kunder.

Publisert av Erik Bentzen

Sommerbilde Facebook mobil

Selv om tilgangen på slakt har vært god, så har marginene på slakting vært dårligere enn normalt i første halvår. Vi registrerer at dette også gjelder flere av våre konkurrenter, og at slaktemarginen justeres noe igjennom oppdaterte avregningspriser fra 2. juli. I denne nyhetssaken kan du lese mer om hvilken effekt de endrede betingelsene utgjør for deg som produsent.

Link til det utsendte produsentskrivet: produsentskriv-020718
Link til oppdaterte avregningspriser: avregningspris
Link til våre samlede leveringsbetingelser: betingelser-mns

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller se mer på våre hjemmesider. Du finner oss også på facebook, og kan sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe.

Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og ser fram til å videreføre det gode samarbeidet i 2018.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt