Nye krav til matkjedeinformasjon 2021

Mattilsynet har kommet med nye krav når det gjelder transport av slaktedyr.

Publisert av Lidvard Schiefloe

transportdyktighet
Matekjedeinformasjon (MKI) er et viktig verktøy når det kommer til mattrygghet og dyrevelferd, og informasjonen slakteriet får fra produsent gjennom MKI, er avgjørende for god planlegging av transport til slakt.

Produsenten må oppgi eventuelle avvik på dyrene og antallet dette gjelder ved innmelding av dyr til slakt. 

De ulike avvikene som skal informeres om er:

 • Svak haltet
 • Bogsår
 • Halesår med skorpe
 • Brokk
 • Behandlet framfall / prolaps
 • Gjensittende sting etter operasjon
 • Delvis avstøtt jur
 • Gamle bruddskader
 • Medfødt skavank
 • Helt eller delvis blind
 • Vomiskinn
 • Annet

For dyr innmeldt på individnummer skal dette føres på egenerklæringsskjema, for småfe og gris må de forskjellige individ merkes. Vi ønsker også informasjon om hvordan individene er merket, f.eks. "en brokk-gris merket med rødt kryss på rygg".

De eventuelle avvikene produsent har, skal informeres om ved innmelding av dyr til slakteriet. Dersom du ikke har noen avvik, er det ikke nødvendig å registrere noe. Vi jobber med en løsning på slakteweb hvor man må krysse av på spørsmål om avvik, men en så lenge er det fint om dere fører opp avvik under kommentarfelt, evt skriver "ingen avvik". Om produsent har informert om eventuelle avvik, men dyrebilsjåføren ikke er enig i at dyret er transportdyktig, er det sjåføren som har det siste ordet. 

I tillegg til informasjon om MKI, om det er endringer eller annen relevant informasjon skal det også informeres på egenerklaringsskjema.

Her er også lenker til veiledere rundt transportdyktighet som det kan være lurt å ta en kikk på; veileder-om-transportegnethet-og-skille-mellom-dyr-under-transport og dyrevelferd-under-transport-mns og bedomming-av-transportdyktighet-hos-gris-mns og retningslinjer-for-transport-av-storfe.

Ta gjerne kontakt med Midt-Norge Slakteri om du skulle ha noen spørsmål
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt