Økt betaling til Midt-Norge Slakteris svineprodusenter

Våre kunder ønsker norsk gris, og Midt-Norge Slakteri øker derfor betalingen til våre svineprodusenter.

Publisert av Erik Bentzen

gris-04
Den 8. november 2021 hever vi satsen på vekttillegget for slaktegris med kr 0,20 kr pr kg. Vi innfører også ekstra bonus med ti kroner per smågris igjen.

Slaktegris og kombinert

Vekttillegget økes fra kroner 0,90 til 1,10 per kilo. Dette tillegget utbetales på alle slaktegris slakta i vektintervallet 77,1 - 95,0 kilo. 18 kilo intervall gjør at tillegget er "lett" å treffe med de fleste slaktegrisene som leveres.

For en 85 kg slaktegris vil tillegget utgjøre 17 kroner per slakta gris.


Smågris

Vi ønsker også mer smågris, ettersom vi har flere som ønsker å starte med slaktegris. Tillegget "ekstra bonus" på kr 10,- per solgte smågris viderefaktureres ikke til kjøper. 


Prognose slakting før jul

Det legges opp til samme opplegg som er gjort tidligere år og som svineprodusent er det viktig å tilpasse slaktingen til denne prisløypen for å få et best mulig økonomisk resultat av slaktinga før jul. Vi kommer tilbake med mer info om dette.


Prisløype våren 2022

Mandag 3. januar øker engrosprisen med kr 1,10 pr kg. Det er mulig at det også kan komme en liten økning i omsetningsavgiften fra nyttår.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt