Økt etterspørsel etter storfe

Ekstra avtale-tillegg fra 3. August til 4. September

Publisert av Øyvind Skjemstad

grilstad_mg_7158

Med bakgrunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt, innfører vi ekstra avtale-tillegg på kr 1,- pr kg.

Ekstra avtale-tillegg gjelder fra 3. August til 4. September.

Minner samtidig om prisnedgangen 28. September på til sammen kr 3,- pr kg.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt