Økt omsetningsavgift storfe

Omsetningsrådet vedtok 25/7 økt kvote for regulering av storfe. Økningen er 2500 tonn og private aktører vil få anledning til å levere andelsmessig av økningen.

Publisert av Erik Bentzen

livkvige-topp
Vedtaket har bakgrunn i den problematiske fôrsituasjonen, med tanke på den vedvarende tørken over store deler av landet. Omsetningsavgiften er som følge av dette vedtatt økt slik:

14. august - økes med kr 0,50 til kr 1,20.
3. september- økes med kr 0,50 til kr 1,70.

Dette vil påvirke avregningsprisene tilsvarende.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt