Økt pris storfe

I tillegg til at avregningsprisen for storfe skal opp med kr 1,70 andre august, setter vi også opp Grilstad-tillegget med kr 1,00 per kg. Vi kjører også med bedre kjøttfebetingelser enn tidligere år.

Publisert av Erik Bentzen

ekstrapris-0821
Økt Grilstad-tillegg

Fra 2. august øker vi Grilstad-tillegget med kr 1,00 per kg storfe, med 50 øre nedtrapping 6. og 20 september

Bedre kjøttfebetingelser

Kjøttfetillegget reduseres med kr 0,50 mandag 2. august og kr 1,00 mandag 27. september. Kjøttfetillegget økes med kr 1,50 per kg fra 1. januar 2022 igjen.

Vi får da følgende prisløype for storfe :


Mandag 2. August (uke 31) Engrospris opp 1,70 kr/kg samt Grilstad-tillegg opp 1,00 kr/kg
Mandag 30. August (uke 35) Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 6. September (uke 36) Grilstad-tillegg ned 0,50 kr/kg
Mandag 20. September (uke 38) Grilstad-tillegg ned 0,50 kr/kg
Mandag 27. September (uke 39) Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 4. Oktober (uke 40) Omsetningsavgift opp 1,50 kr/kg (redusert utbetalingspris)
Mandag 15. November (uke 46) Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 15. November (uke 46) ned 1,20 kr/kg (økt utbetalingspris)
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt