Oppdatert regelverk for omsetning av smågris

Publisert av Frida Knutsen

smagris_foredrag-beate-didriksen
Besetningsgodkjenning av smågrisbesetningene i forbindelse med helsestatus
Smågrisbesetningene deles inn i 3 grupper: Helsegris, SPF-Helsegris og ikke-godkjente besetninger pga. avvik på helse som resulterer i et velferdstrekk på kr 90,-. 

Det er helsestatusen ved omsetningsdagen som gjelder og det kan ikke stilles regress krav dersom helsestatusen skulle bli endret etter omsetning, eller at sykdom blir påvist/blir kjent etter omsetningsdagen. 

Enkeltdyrgodkjenning av smågris må avtales på forhånd 
I tillegg til besetningsgodkjenning, må gris med skavanker (standard) avtales med mottaker på forhånd om kan leveres med.

1) Helsegris
- Smågris fra besetninger med årlig besetningsrapport og attest fra veterinær, skal leveres med Helseattest! Denne skrives ut inne på "Helsegris" og er en bekreftelse på besetningsstatusen ved levering av smågris. Denne sendes med sjåføren eller videresendes på mail til oss på slakteriet på adresse: postmottak@norsk-slakt.no
- Gris skal være fri for skabb, svinedysenteri, mycoplasma, klinisk fri for smittsom nysesjuke (denne kan det vaksineres mot)
- Smågrisen skal være behandlet mot spolorm før salg

2) Ikke-godkjente besetninger omsettes bare i en overgangsperiode til besetningen har sanert for sykdom. 


3) Følgende tiltak for smittebeskyttelse skal gjennomføres i selgerbesetning:

- Skille mellom rein/urein sone og skifte av klær/skotøy. Besøkende kan i tillegg godt bruke engangshansker, hodeplagg og munnbind
- Utlastingsrom eller andre godkjente ordninger, ved levering av dyr
- Dyrebilsjåfør skal ikke inn i huset ved utlasting av gris
- Innkjøp av avlsdyr fra godkjent avlsbesetning, og fortrinnsvis fra fast avlsbesetning
- Foringsdyr av smågris skal ha seminråne eller en godkjent råne som far

4) Smågris skal ha oppnådd følgende  minimumsvekter ved ulike alder: 10 uker = 22kg, 11 uker = 25kg, 12 uker = 29kg, 13 uker = 34kg, 14 uker = 38kg, 15 uker = 42kg

5) Smågris som ikke har oppnådd minimumskravet for vekt og tilvekst skal som hovedsak ikke omsettes. Men unntak finnes:
- Smågris som ser friske og fine ut og som ser ut til å være i god vekst
- Pristrekk kr 90.- pr gris + kr 15,- pr kg undervekt (2 x 15,- pr kg).

6) Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon:
- Transportsyke
- Gris som dør mer enn 1 dag etter mottakelse
- Rødsyke

7) Smågris med skavanker (standard) kan omsettes til redusert pris:
- Kort hale: kr 240
- Liten brokk (maks 4cm): kr 240
- Byller: kr 240
- Større sår/sårskorpe: kr 240

8) Griser med følgende skavanker (standard) skal ikke omsettes uten at det er avklart med kjøper og med redusert pris:
- Ukastrert gris
- Skadet (halesår), betent og/eller haler som ikke er grodd (trekk 240,-)
- Stor brokk (større enn en bordtennisball, 4cm i diameter)
- Griser med leddbetennelse og tydelig hevelse i ledd eller klauvrot
- Tydelig halte dyr
- Smågris med væskefylt blodøre
- Tydelig påkjente og utrivelige griser

NB: Dersom ikke annet er avklart med kjøper og/eller sjåfør/slakteriet, trekker Midt-Norge Slakteri det som er nødvendig (i henhold til dette dokumentet) for at kjøper skal bli fornøyd. 


Eksempel på hvordan en Helseattest ser ut: Helseattest

 

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt