Oppstart av slakting av småfe 2021

Informasjon om oppstart småfeslakting 2021

Publisert av Øyvind Skjemstad

_dsf0896-kopi_low
Det er planlagt slakting av småfe etter nyttår med oppstart i uke 2.
Vi ønsker at innmeldinger kommer så tidlig som mulig, slik at det blir enklere å planlegge første slakteuke av småfe.


Innmeldginsfrister:

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

Vil samtidig minne om at utenom sesong disponerer slakteriet småfe i 5 uker.

Betingelser for levering av sau og lam finner du her: Betingelser

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt