Øremerking småfe

Gode øremerkevaner.

Publisert av Øyvind Skjemstad

lam-2
En stor "tidstyv" på slakteriet er å finne ut hvem som er eier av slaktedyr når de er feilmerka eller mangler merke.
Dersom vi ikke finner ut hvem som er eier på dyret, blir det i verste fall avlivet på slakterifjøset og kassert.

Andre fordeler med korrekt merking:
- Avregning blir raskere tilgjengelig for leverandør
- Slaktekapasitet øker og det blir mindre skyving.
- Slaktedata kommer raskere over til sauekontrollen og andre brukere av slaktedata.

Noen eksempler:

1. Småfe mangler øremerker.

Tiltak: bestill erstatningsmerker i god tid før levering.

2. Innkjøpte dyr mangler øremerke til ny eier.

Tiltak:  Alle innkjøpte dyr skal ha ett hvitt øremerke som identifiserer ny eier av dyret.
Pass på at det elektroniske merke fra forrige eier fjernes eller ødelegg mikrochipen.
oremerke
  3. Skitne øremerker.

Tiltak: Hvis elektronikken ikke fungerer, må øremerke leses av manuelt. Vask derfor skitne øremerker før sauen blir levert til slakt.

4. Årets lam merka med fjorårets merke.

Tiltak: En bryter merkeforskriften med å bruke fjorårets merker på årets lam. Bruk derfor aldri fjorårets merker på årets lam dersom du får for lite merker, men send heller en tilleggsbestilling til øremerkeleverandør. Lam merket med fjorårets merker vil klassifiseres som ung sau/sau.

5. Debio/økologiske småfe

Alle småfe som skal sendes til slakt MÅ være merket med debio-merker. 
Småfe som kommer inn uten debio-merker vil bli avregnet som konvensjonelle småfe.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt