Prisløype 1. halvår 2021

Her er planlagt prisløype for 1. halvår 2021

Publisert av Erik Bentzen

dyrevelferd4
Planlagte engrosprisendringer våren 2021

Storfe:

4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg
1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg
5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg
19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg
3. mail (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Lam:

4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg
1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg
1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg
3. mail (uke 18): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Sau:

Prisen for sau økes for alle klasser fra 1. januar 2021. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling.

For klasse E+ tom U økes enggrosprisen med 2,00 kr/kg
For klasse U- tom O+ økes enggrosprisen med 4,40 kr/kg
For klasse O reduseres enggrosprisen med 1,00 kr/kg
For klasse O- tom P- økes enggrosprisen med 0,50 kr/kg

Gris:

Det er ingen planlagte prisendringer for gris.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt