Prisløype 1. halvår 2024

Her er første utgaven av prisløypa for 1. halvår 2024. Med tanke på overskuddet på gris og storfe vil det kunne komme endringer i omsetningsavgift mv som vi vil legge ut oppdatert informasjon om, men prisløypa gir en grei indikasjon på hva som i grove trekk er planlagt.

Publisert av Erik Bentzen

dyrevelferd4
Prisløype storfe:

Uke 1, 1. januar, noteringspris opp 0,60 kr/kg
Uke 10 4. mars, noteringspris ned 1,50 kr/kg
Uke 14 1. april, noteringspris opp 2,30 kr/kg

Prisløype gris:

Ingen endringer i noteringspris, men toppvekta trekkes ned til 87 kg, samtidig som vekt-tillegget på 1,10 kr/kg betalt av MNS blir for intervallet 77,1-93 kg, og økes til 1,20 kr/kg.

Prisløype lam:

Uke 1, 1. januar, noteringspris opp 1,60 kr/kg
Uke 22, 27. mai, noteringspris opp 4,00 kr/kg

Det er foreløpig ikke forespeilet endringer i noteringspris for sau.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt