Prisløype andre havlår 2017

Her gjenngir vi Totalmarkeds beskrivelse av prisutsiktene for andre halvår. Det som omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes i tillegg av andre elementer som gjør at det ikke alltid er samsvar i prisendringene. Prognosen gir uansett en god pekepinn på forventningene til endret avregningspris.

Publisert av Erik Bentzen

sau-topp

Prisløype storfe

Mandag 3. juli:         Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. sept:       Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 2. okt:         Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 4. des:        Engrospris opp 1,00 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for andre halvår som vil være på nivå med første halvår, og kr 0,80 per kg høyere enn for andre halvår 2016.

Prisløype lam

Mandag 7. aug:        Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 28. aug:      Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 4. sept:       Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 11. sept:     Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 18. sept:     Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 25. sept:     Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 2. okt:         Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 9. okt:         Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 13. nov:      Engrospris ned 1,00 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for andre halvår som vil være på nivå med første halvår, og kr 3,00 per kg lavere enn for andre halvår 2016. Vi kommer tilbake med mer informasjon om endringer i grunntilskudd, omsetningsavgift og Grilstad-tillegg når det nærmer seg sesong.

Prisløype sau

Mandag 7. aug:        Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 4. sept:       Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 23. okt:       Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 30. okt:       Engrospris opp 1,50 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for sau som ligger kr 9,00 lavere per kg enn for andre halvår 2016.

Prisløype/priprognose gris

Ettersom det ble v edtatt å videreføre målpris for gris, er prisløypa korrigert. Engrosprisen holdes på dagens nivå fra 1. juli, og gir følgende prisløype for andre halvår.

Mandag 2. okt:         Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 16. okt:       Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 11. des:      Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 18. des:      Engrospris ned 0,40 kr/kg

Dette gir et prisutak på ca. 60 øre under målpris for målprisåret. Vi kommer tilbake med mer informasjon om prisnedtrapping og slaktestrategi før jul iløpet av november.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt