Prisløype for Småfe 1. halvår 2023.

Det er satt opp følgende prisløype for småfe. 1. halvår 2023

Publisert av Kenneth Bruheim

lam-2
Prisøkningen på småfe er gjeldene fra Mandag 2. Januar. 2023.

Økningen i prisene skyldes økt engrospris for alle kategorier, og økt grunntilskudd for lam.

Lam 

Mandag 02.01 opp 4,61 kr
Mandag 29.05 opp 4,00 kr

Sau og ung-sau

Mandag 02.01 opp 1,50 kr

Vær

Mandag 02.01 opp 0,05 kr
Mandag 27.02 opp 5,00 kr

Geit

Mandag 02.01 opp 1,32 kr

Kje

Mandag 02.01 opp 0,01 kr 

Prisløypen er en prognose. Det vil si at det kan komme endringer i prisløypen.

Økning i slaktetilskuddene for lan og kje fra og med 01.01.2023.

Jordbruksavtalen fra 2022 gir en økning i slaktetilskuddene for kje og lam fra 2023.

Tilskuddet for lam vil øke med 75 kr for alle lam i slakteklasse O+ og bedre. 

For kje vil tilskuddet øke med 50 kr for alle kje over 3,5 kg.   
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt