Prisløype storfe 1. halvår

Følgende prisløype er lagt for storfe 1. halvår

Publisert av Øyvind Skjemstad

20190607_10571922
16. Mars: Ekstra avtale-tillegg pluss 70 øre pr kg

13.April: Engros/avregningspris pluss 50 øre pr kg

13. April: 
Omsetningsavgift minus 80 øre pr kg (tilsvarer en prisoppgang til leverandør) 

20. April: Engros/avregningspris pluss 80 øre pr kg

27. April: Ekstra avtale-tillegg pluss 70 øre pr kg (tilsammen kr 1,40 pr kg)

22. Juni: Ekstra avtale-tillegg faller bort

Med forbehold om mindre justeringer
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt