Prisløype storfe/småfe 2. halvår 2024

Publisert av Øyvind Skjemstad

grilstad_mg_6910
Prisløype storfe:

Mandag 1. Juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg
Mandag 9. September (uke 37) : Engrospris ned 0,60 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår på 74,30 kr/kg
Som vanlig legges det opp til en prisnedgang ved telledato. I år vil hele prisnedgangen komme som følge av økt omsetningsavgift.
Tidligere har engrosprisen vært en del av prisnedgangen ved telledato, men hensikten er å påvirke slaktemengde mer enn salget i disse ukene.
Derfor holdes engrospris uendret ved telledato, men økt omsetningsavgift gir redusert pris til bonde.
Prisoppgang til bonde gjennom redusert omsetningsavgift midt i November skal stimulere til leveranser
inn mot jul/nyttår

Prisløype lam:

Mandag 1. Juli (uke 27): Engrospris opp 1,60 kr/kg
Mandag 26. August (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. September (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 9. September (uke 37): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 16. September (uke 38): Engrospris ned 2,00 kr/kg
Mandag 23. September (uke 39): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 30. September (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår på 85,00 kr/kg


Prisløype sau:

Mandag 1. Juli (uke 27): Engrospris ned 3,00 kr/kgOmsetningsavgift for 2. halvår er ikke endelig vedtatt av omsetningsrådet
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt