Prisløyper 2. halvår 2020

Følgende prisløyper er planlagt for 2. halvår

Publisert av Øyvind Skjemstad

grilstad_mg_6910
Prisløype storfe:

Mandag 3. August (uke 32)                         Engrospris opp 1,50 kr pr kg
Mandag 31.August (uke 36)                        Engrospris ned 0,50 kr pr kg
Mandag 28. September (uke 40)                 Engrospris ned 1,50 kr pr kg
Mandag 16. November (uke 47)                  Engrospris opp 1,50 kr pr kg


Prisløype lam:

Mandag 29. Juni (Uke 27)                            Engrospris opp 0,50 kr pr kg
Mandag 3. August (uke 32)                          Engrospris opp 4,70 kr pr kg
Mandag 24. August (uke 35)                        Engrospris ned 0,50 kr pr kg
Mandag 31. August (uke 36)                        Engrospris ned 0,50 kr pr kg
Mandag 7. September (uke 37)                    Engrospris ned 1,50 kr pr kg
Mandag 14. September (uke 38)                  Engrospris ned 0,80 kr pr kg
Mandag 21. September (uke 39)                  Engrospris ned 1,60 kr pr kg
Mandag 28. September (uke 40)                  Engrospris ned 1,30 kr pr kg
Mandag 5. Oktober (Uke 41)                        Engrospris ned 0,50 kr pr kg


Prisløype sau/ung sau

Det er ikke lagt opp til endringer i engrospris 2. halvår 2020


Prisløype/prognose gris

Mandag 29. Juni (uke 27)                    Engrospris opp 0,80 kr pr kg
Mandag 24. August (uke 35)               Engrospris opp 0,80 kr pr kg
Mandag 28. September (uke 40)         Engrospris opp 0,40 kr pr kg
Mandag 12. Oktober (uke 42)              Engrospris opp 0,40 kr pr kg 
Mandag 7. Desember (uke 50)            Engrospris ned 0,40 kr pr kg
Mandag 14. Desember (uke 51)          Engrospris ned 0,40 kr pr kg


Øvrige prisendringer for sau og lam fra uke 27:

                         
Lam < 9,0 kg klasse E+ til O   - 5,00 kr
Lam < 9,0 kg klasse O-           - 7,00 kr
Lam < 9,0 kg klasse P+          - 10,00 kr
Lam < 9,0 kg klasse P            -  8,50 kr
Lam < 9,0 kg klasse P-           - 5,00 kr

Lam 9,1-13,0 kg klasse E+ til O  - 3,50 kr
Lam 9,1-13,0 kg klasse O-          - 5,50 kr
Lam 9,1-13,0 kg klasse P+         - 8,50 kr
Lam 9,1 -13,0 kg klasse P          - 7,00 kr
Lam 9,1-13,0 kg klasse P-          - 3,50 kr

Lam 13,1-16,0 kg klasse E+ til O     - 1,50 kr
Lam 13,1-16,0 kg klasse O-             - 3,50 kr
Lam 13,1-16,0 kg klasse P+            - 6,50 kr
Lam 13,1-16,0 kg klasse P             - 5,00 kr
Lam 13,1-16,0kg klasse P-             - 1,50 kr       

Lam >16,1 kg klasse O               - 2,00 kr
Lam >16,1 kg klasse P+             - 5,00 kr
Lam >16,1 kg klasse P               - 3,50 kr

Disse endringene i engrospris gjøres med bakgrunn i behovet for å øke salget og stimulere til produksjon av lam som bransjen her et marked for.

Tilsvarende endringer gjøres på engrosprisen for sau:

Sau klasse E+ til U engrospris 3,90 pr kg
Sau klasse U- til O engrospris 1,90 pr kg
Sau klasse O- til P- engrospris 0,40 pr kg
          
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt