Prisøkning storfe

Både pris og Grilstad-tillegg øker fra og med mandag 16. april.

Publisert av Erik Bentzen

omoss-topp
Avregningsprisen øker med kr 0,80 per kg storfe, som følge av økt engrospris. I tillegg øker Grilstad-tillegget med kr 0,70 per kg storfe fra samme dato.

I tillegg kommer det nok en prisøkning i Grilstad-tillegget på kr 0,70 fra og med 30. april.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt