Produsentmøte

Produsent møter på Snåsa hotell Tirsdag 3 April kl. 19:00 og Stiklestad Kultursenter Torsdag 5 April kl. 19:00

Publisert av Lidvard Schiefloe

omoss-topp

Vi inviterer til produsentmøte på Snåsa Hotell Tirsdag 3 April kl. 19:00 og Stiklestad Kultursenter Torsdag 5 April kl 19:00

Det kommer til å bli enkel servering og kaffe på begge møtene.


Agenda Snåsa:

  • Presentasjon av ny produsentrådgiver; Øyvind Nesjan.

  • Tema trygg og sikker inn og utlasting av storfe. Hva dyrebilen trenger av plass og praktisk info om grønne besetninger.

  • Kort om innmelding og MKI (Mat kjede Informasjon)

  • Presentasjon av oppdatert slakteweb

 

Agenda Stiklestad

  • Presentasjon av ny produsentrådgiver; Øyvind Nesjan.

  • Tema trygg og sikker inn og utlasting av storfe. Hva dyrebilen trenger av plass og praktisk info om grønne besetninger.

  • Kort om innmelding og MKI (Mat kjede Informasjon)

  • Presentasjon av oppdatert slakteweb

  • Ståle Gausen vil informere litt om utviklingen på storfe og problemstilling rundt overproduksjon.

  • Kolbjørn Nybø holder foredrag om BRSV & Korona.

Vel møtt!

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt