Produsentmøte 12. april kl 18:00

Da vil vi ønske alle hjertelig velkommen til produsentmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, onsdag 12. april kl 18:00. Det blir Inderøyssodd med tilbehør som vanlig.

Publisert av Erik Bentzen

produsentmote
Vi er glade for å kunne invitere alle våre produsenter til produsentmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter igjen. Vi starter med dette stormøte for alle produsenter, og satser på å avholde flere kortere teamsmøter for hvert dyreslag litt senere. Vi hadde også et trivelig kaffemøte her om dagen, noe som vi også ser for oss å videreføre.

Her er agenda for dagen:

1. 1800-1830 Erik Bentzen
- Velkommen
- Intro ny webshop (arbeidsklær) 
- Økonomisk utvikling 2022
- Presentasjon nye medarbeidere

2. 1830-1915 Ståle Gausen
- Volumutvikling
- Markedssituasjon
- Status Grilstad, hva skjer i markedet

3. 1915-1945 Bjørn Hvaleby
- Info om endringer KSL

4. 1945-200 Pause

5. 2000- og utover
- Sodd med tilbehør og dessert i restauranten

Ønsker alle vel møtt til et trivelig treff.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt