Produsentmøte sau

Vi har startet planleggingen av produsentmøtet for sau, og har vært fast bestemt på å gjennomføre disse møtene selv om vi følte vi var for sent ute. Øyvind Nesjan begynte hos oss 5 mars, det ble derfor for lite tid til å planlegge og arrangere et produsentmøte for sau før lamminga startet. Vi planlegger nytt produsentmøte på høsten før innsett. Neste år vil vi avholde et produsentmøte for sau midt i mars og i september/oktober.

Publisert av Øyvind Nesjan

sau-pa-utmark-2
Planen er å ha to mindre produsentmøter for sau på Gråmyra den 8 mai og Stiklestad den 9 mai, begge møtene starter kl 19. 

Innledning og presentasjon, med Øyvind Nesjan

Vitamin og mineral på innmarksbeite, med Sara Grande

Mineraler/saltstein på utmark, med Øyvind Nesjan

Innføring i saukontrollen, med Øyvind Nesjan


Møtene avholdes på Kjells Kro og på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det blir enkel servering med rundstykker og drikke.
Hjertelig velkommen til både nye og gamle leverandører.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt