Siste prisendring på storfe

Økt etterspørsel etter storfekjøtt gjør at vi trenger flere storfe inn til slakt fram mot sommeren.

Publisert av Øyvind Skjemstad

20170615-1436281
Fra 20. April økes avregningsprisen for storfe med 80 øre pr kg.
I tillegg vil ekstra avtale-tillegg økes med ytterligere 70 øre fra 27. April. Ekstra avtale-tillegg vil da bli totalt 1,40 kr pr kg.

Ekstra avtale-tillegg varer frem til 22. Juni.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt