Siste slakteuke på småfe før sommeren

Publisert av Lidvard Schiefloe

sau-04
Siste slakteuke av småfe før sommeren blir i uke 25, med innmeldingsfrist på telefon Mandag 10/06 kl. 16:00 og på slakteweb/e-post kl. 06:00 11/06.

Innmelding på telefon til: 74 08 37 00
e-post: postmottak@norsk-slakt.no

Eller på: slakteweb
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt