Slakteweb i drift igjen

Da har vi fått beskjed om at slakteweb skal være i full drift igjen.

Publisert av Erik Bentzen

helpdesk
Vi beklager nedetiden, og ulemper dere har hatt i forbindelse med dette. It-avdelingen skal se nærmere på interne rutiner, for å sikre oss at vi ikke kommer opp i lignende situasjoner for framtida.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt