Slakting i forbindelse med påske

I forbindelse med påskehøytiden, styres etterspørselen av slakt en god del av på grunn av helligdager.

Publisert av Lidvard Schiefloe

lam-2
Her er oversikten over innmeldingsfrister og slaktedager i forbindelse med årets påske:

Småfe:
For å kunne få klassen lam, må fjorårslam slaktes innen 15 april, siste mulighet for levering av småfe innen 15. April blir uke 14.
Det er planlagt slakting av småfe uke 13 og uke 14.
Frist for innmelding til uke 14, uka før påske er: Tirsdag 29/03 kl. 06:00


Gris:
Frist for innmelding av gris til uke 14 er: Tirsdag 29/03 kl. 06:00
Frist for innmelding av gris til påskeuka, uke 15 er: Tirsdag 29/03 kl. 06:00.
Det er kun en slaktedag i uke 15, påskeuka. Slik at det er viktig å være tidlig ute og bestemme seg for slakting før eller etter påske.
Frist for å melde på til uka etter påske, uke 16 er: Tirsdag 05/04 kl. 06:00


Storfe:
Frist for innmelding til påskeuka er: Tirsdag 05/04 kl. 06:00 på ordinær innmelding.
Storfe innmeldt på avtale med basis i påskeuka, uke 15 kan regne med slakting før eller etter, siden det kun er to slaktedager den uka.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt