Slik får du best betalt for slaktegris

Utslaktingsstrategi og vekt med innmelding av slaktegris

Publisert av Erik Bentzen

gris-02
Vi har innført nye betingelser for gris, med blant annet endrede puljetillegg samt et vekt tillegg for å oppfordre til leveranser på gris mellom 77,1-92,0 kg. Slaktevekt utgjør ca 68 % av levendevekt. Det vil si at for å treffe slaktevekten som gir best betalt må grisen ved innmelding være mellom 107 - 128 kg levendevekt. Ta utgangspunkt i at grisen vokser ca 1 kg levendevekt om dag, slik at grisen da bør være 114-135 kg levende ved levering.

Tilveksten vil være noe forskjellig fra besetning til besetning, noe som krever individuell tilpassing for å treffe på vekt tillegget. Spesifiser gjerne ønsket dag når du melder på slaktegris, men slakteriet tar forbehold om at ikke alle ønsker kan imøtekommes til enhver tid. Vi vil selvsagt gjøre så godt vi kan for å hente etter ønske.

Høyeste puljetillegg oppnås med leveranse på 125 slaktegris eller mer, men det er kun en nedgang på kr 0,10 per kg for gruppa på 90-124 gris. Vekt tillegget på kr 0,90 er mange ganger høyere, så det kan være lurt å ha i bakhodet når man planlegger utslaktingsstrategi.

Dette vil også gi bedre plass i bingen til de som er igjen som øker trivselen til grisene.

Det er også viktig å slakte ut de største grisene FØR de passerer 92 kg i slaktevekt. Er grisen mer enn 92 kg mister man vekt tillegget, og blir grisen ytterligere 1 kg tyngre og passerer 93 kg, faller noteringsprisen med kr 1,60. Dette sammen med stort fôrforbruk på slutten "spiser opp" mye av dekningsbidraget.

Har du spørsmål om din besetning angående dette, ta gjerne kontakt med oss på slakteriet.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt