Smittevern ved henting av dyr

Med bakgrunn i økt korona smitte i samfunnet generelt, ser vi i Midt-Norge slakter oss nødt til å innskjerpe smittevernet i forbindelse med henting av dyr

Publisert av Lidvard Schiefloe

smitte-fhi

Følgende punkter skal følges:

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene/isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Sørg for å holde 2 meters avstand. Om det ikke er mulig å overholde avstandskravet på 2 meter skal munnbind benyttes. 

Det skal ikke håndhilses.

Kjøreseddel skal fylles ut av sjåfør på bakgrunn av muntlig informasjon fra produsent. Sørg for at alle opplysninger stemmer og at evt. endringer meldes inn så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema og returskjema ligger på våre nettsider og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.

Vær nøye med håndhygiene.

Sørg for rengjøring/desinfisering av håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt