Spørreundersøkelse fra NSG

Som et ledd i arbeidet for markedsbalanse på lam/sau, har Norsk Sau og Geit utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som nå legges ut på deres nettsider.

Publisert av Øyvind Skjemstad

nsg_logo_215x90
Spørreundersøkelsen er rettet mot alle som har produsert lam i 2017 og/eller produserer lam i 2018, og består av noen kortfattede spørsmål.

Undersøkelsen åpnet onsdag 24. januar, og lukkes igjen den 4. februar!

Vi oppfordrer alle våre småfeprodusenter om å bidra med input, slik at grunnlaget for å kunne regulere markedet best mulig i årene som kommer blir bedre.

Undersøkelsen finner dere her på: www.nsg.no/prod2018
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt