Storfebetingelser 2020

Nye betingelser for storfe 2020

Publisert av Øyvind Skjemstad

20190607_11122999

I tillegg til ordinære priser har vi følgende tillegg:

  • Grilstad-tillegg 1-2 dyr                  Kr 2,50 pr. kg for storfe
  • Grilstad-tillegg 3-4 dyr                  Kr 2,60 pr. kg for storfe
  • Gristad-tillegg 5-7 dyr                   Kr 3,70 pr. kg for storfe
  • Grilstad-tillegg 8-9 dyr                  Kr 3,80 pr. kg for storfe
  • Grilstad-tillegg 10-12 dyr              Kr 4,10 pr. kg for storfe
  • Grilstad-tillegg 13 dyr eller mer    Kr 5,00 pr. kg for storfe

 Grilstad-tillegg ytes til alle dyr innmeldt på avtale.
    
Avtaleperioden er basis henteuke 3 uker fram i tid. Ved innmelding på avtale kan slakteriet hente slaktene inntil 2 før eller 2 uker etter basis henteuke.


      MERPRIS FOR UNG KU/KU

      Vi utbetaler MNS-tillegg på kr 2,30 pr kg for alle slakt i kategori ung ku og ku.


     MERPRIS FOR KJØTTFE.

         - Kjøttfe-tillegg for klasse R-/R/R+  kr 4,25 pr kg
         - Kjøttfe-tillegg for klasse U-/U/U+  kr 4,50 pr kg
         - Kjøttfe-tillegg for klasse E-/E/E+   kr 4,75 pr kg

Kjøttfe-tillegget reduseres med kr 2,00 pr kg fra uke 32.

Kjøttfe-tillegget ytes til slakt med 75 % kjøttfe av rasene: Hereford, Angus, Tyroler, Highland Cattle, Simmental, Charolaise, Limousin, Piomentese og Blond D Aquitaine.

Dette kommer som ett tillegg til andre priser.


    ØKOLOGISK
Det ytes ett tillegg på godkjent økologiske slakt på kr. 3,00 i klasse opp til O-, og kr 5,00 fra klasse O- og bedre.
Må meldes inn som økologisk på avtale.
     

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt