Stort overskudd av gris og sau

Markedsregulator har denne uken lagt frem ny prognose for 2018. Den nye prognosen viser et stort (og økende) overskudd av gris i 2018, og det må sies at det er en svært krevende markedssituasjon på landsbasis. Det samme gjelder for sau og lam.

Publisert av Ståle Gausen

prognose-juni-atten

Det har kommet antydninger om at purketallet må reduseres med ca. 5 %, og Grilstad/MNS støtter en målsetting om å redusere purketallet. For tiden er salget bra hos Grilstad, og salget av stykningsdeler og sorteringer går for tiden godt unna, men det er overskudd av svin nakke (nakkekoteletter) og svin indrefilet.

Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene. Overskuddet av lam er redusert, men det er fortsatt store utfordringer på sau, hvor det fortsatt er store mengder på fryselager.

Vi ser at de store overskuddene gir stort press på økonomien til slakteriene og skjærebedriftene, og det rapporteres om svake resultater. Dette vil sannsynlig påvirke betingelsene noe i 2. halvår 2018. prognosen pr. juni 2018 viser:

Reduksjonen i engrossalget av sau/lam i 2018 må sees i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt