Tid for lamming

Nå går vi inn i en tid med lamming, enkelte har allerede startet, eller er ferdig, mens andre er i startgropa.

Publisert av Øyvind Skjemstad

imagesqm43qu48
For å sørge for livskraftige lam og god tilvekst så er det viktig å sørge for å gi søyene tilstrekkelig med selen og e-vitamin, ei drektig søye har et behov for 0,18 mg selen pr dag, mens ei søye i melkeproduskjon med 2 lam har et behov for 0,85 mg selen pr dag.
Ved normalt grovfôr trenger den drektige søya 400 gram kraftfôr pr dag for å dekke daglig behov. Søya trenger 200 gram kraftfôr for å dekke E-vitamin behovet. Ei søye med 2 diende lam trenger normalt 1 Kg kraftfôr for å dekke selenbehovet. E-vitamin behovet øker i laktasjon, men man får dekket behovet før man får dekket behovet for selen.

Det er viktig å sørge for at alle lam får råmelk innen 4 timer, dette vil gi ett styrket immunforsvar og dermed en bedre tilvekst på dielam og kopplam.

Lammekraftfôr eller müsli er også viktig tilskudd for å få i gang drøvtyggerfunksjon i vomma, en god drøvtyggerfunksjon vil gi bedre tilvekst og bedre fôropptak på beite.

Årets siste runder med småfeslakting før sommeren blir uke 20 (11.-15. Mai) og uke 25 (15.-19. Juni)  

Link til slakteweb:  http://slakteweb.norskslakt.no/

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 3 påfølgende ukene etter innmelding.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt