Tilskudd til slakting av kalv

Publisert av Kenneth Bruheim

Sommerbilde Facebook mobil

Som kjent kom denne nyheten om slakting av kalv på mandag 16/10-23. Dette er en sitasjon som ingen er tjent med. Men det må gjøres for og redusere overskuddet av storfekjøtt i siste del av 2024 og første halvår i 2025.

Omsetningsrådet i Nortura totalmarked vedtok den 12/10-23. forskrift om tilskudd til produsenter og slakterier som gjennomfører tiltak om økt slakting av kalv.

 

-          Hvilke kalver

Produsenten får kompensert 2000,- pluss slakteoppgjør for kalver i på en alder mellom 11-24 uker. Det legges opp til at slakteriene kan slakte opptil 5000 kalv i perioden mellom 27/11-23 til ut mars i 2024.

-          Hva skal jeg gjøre for og slakte kalv med kompensasjon?

Ta kontakt med oss om du ønsker og slakte kalv med kompensasjon. Det er opp til hvert enkelt slakteri og vurdere om hvor mage kalver som kan slaktes, ut ifra markedssituasjon, livdyrsalg og slaktekapasitet. Antallet kalv som kan slaktes på denne ordningen blir fordelt mellom slakteriene.

-          Hva gjør vi som slakteri?

Vi som slakteri må selv gjøre en vurdering på hvor mange kalver vi kan skakte med kompensasjon. Det kan være enkelte forhold som kan på virke hvor mange kalver vi kan ta imot. viktig at du melder kalv inn i god tid.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt