Tiltak mot ringorm på Innherred

Situasjonen rundt ringorm i Trøndelag er uavklart og bransjen har i dag blitt enige om å ikke omsette livdyr i en sone i Innherred.

Publisert av Erik Bentzen

storfe-02
En felles husdyrnæring har blitt enige om å opprette en sone som omfatter Verdal, Steinkjer, Inderøy og Levanger. Livdyrbransjen vil ikke omsette livdyr innad og ut av denne sonen. Det gjelder alle typer storfe.

Tiltakene og soneinndeling vurderes og evalueres fortløpende, og dette gjelder i minst 14 dager fra mandag 6. november 2023.

Hensikt: Unngå spredning av sykdommen innad og ut av sonen.

Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Trøndelag Bondelag, Nortura, Midt-Norge Slakteri, Slakthuset Eidsmo Dullum, TINE, Animalia, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Trøndelag Veterinærforening.

Tiltak mot ringorm i Trøndelag - Norges Bondelag.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt