Trekk på merkeløse storfe

Publisert av Kenneth Bruheim

skjermbilde-oremerke

Det ble fra 01.01.24 innført ett trekk på 500,- pr dyr som kommer inn til slakt uten øremerker. Dette er ikke en åpning for å kunne levere merkeløse dyr til slakt, men er ment som ett trekk for merarbeidet dette medfølger. Trekk for merkeløse dyr har vært praktisert i mange år på gris.

 

Hva blir definert som merkeløst dyr:

-  Dyr med merker som ikke er registrert i husdyrregistret.

-  Dyr med individ nr som tilhører ett annet dyr

-  Dyr uten merker

-   Øremerker som ikke er godkjente av mattilsynet

Hva kan du gjøre om du ser at ett dyr mangler to øremerker:

-   Bestill straks erstatingsmerke, og meddele at det haster til OS ID

-   Ikke send dyret

Dyr som har ett øremerke:

-   Send egenerklæringsskjema med sjåføren

-   Ta gjerne bilde av dyret med ett øremerke, i tilfelle merke faller av under transport

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt