Underskudd på fôringskalv og NRF drektig eller i produksjon

MNS har for tiden stort underskudd på fôringskalv og drektige kviger eller kyr i produksjon.

Publisert av Øyvind Skjemstad

screenshot_20200112-123300
MNS ønsker flere fôringskalver av okse (NRF og kjøttfe).

MNS har også ett behov for flere drektige kviger eller kyr til melkeproduksjon.

Minner om at MNS satte opp MNS-tillegg for ung ku/ ku til 2,30 kr pr kg fra nyttår.

Ta kontakt hvis du har noen livdyr av de nevnte kategoriene, eller har lyst til å prøve oss som slakteriforbindelse.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt