Utbedring av slaktelinje på Steinkjer

I forbindelse med ombygging av slaktelinja for gris, blir det slaktetopp på Steinkjer for purker og gris hele uke 41 samt fredag 2. oktober. Dette er en omfattende oppgradering av slaktelinja som vil gi bedre kapasitet og mer effektiv slakting.

Publisert av Erik Bentzen

nortura_steinkjer
Med bakgrunn i slaktestoppen u41 blir det noe redusert kapaistet i uke 40 og 42, selv om det satses på å kjøre med overtid for å ta unna så mye som mulig også disse ukene. Vi ønsker at det meldes på mest mulig til uke 39 og 43 sånn sett, men det vil selvsagt også bli behov for slakting i ukene før og etter.

Vi oppfordrer alle til å melde på så tidlig som mulig i forbindelse med slaktestoppen, slik at vi får fordelt kapasiteten på best mulig måte.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt