Utkjøp av purker

Vi har i lengre tid ventet på en reguleringsordning som kunne avhjelpe overproduksjonen av gris. 27.11.2018 klokken 10 fikk vi denne meldingen, som vi nå formidler ut til alle våre produsenter. Med våre 4% av markedsandelen på gris vil vi kunne få ca. 160 purker i kvote for Midt-Norge slakteri, dette utgjør ca. 1 smågrisproduksjon og 1 kombinertproduksjon. De som kan være interessert i denne utkjøpsmuligheten bes ta kontakt med Øyvind Nesjan på slakteriet så raskt som mulig og i god tid før påmeldingsfristen.

Publisert av Øyvind Nesjan

noff-is-noff
Til produsenter av smågris

Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Formålet med denne utkjøpsordningen er at vi får redusert antall purker i Norge, og at produksjonskapasiteten for produksjon av smågris reduseres for å kunne oppnå bedre markedsbalanse.

Utkjøpsordningen er en frivillig ordning der alle som i dag driver en eller annen form for produksjon av smågris kan delta. For de som tenger en avtale med markedsregulator om å avvikle produksjonen av smågris innenfor ordningen vil det innebære følgene. 

* Det gis tilskudd på 16000 kr pr avlspurke.
* Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1/10-18.
* Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris i de neste 7 år.
* Samboer/ektefelle kan heller ikke starte opp med svinehold de neste 7 år.
* Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris de neste 7 år.
* Satellitt(er) kan kjøpes ut separat, eller hele purkeringer kan delta.

 

Se vedlagt retningslinje for detaljer*

Det gis mulighet til å kjøpe ut inntil 4000 purker. Utkjøp av avlspurker skal i prinsippet fordeles mellom de som har avtaler med å levere smågris til Nortura eller andre slakterier og mellom områder i landet. Prinsippet om først i tid best i rett (førstemann til mølla) vil gjelde. (Påmelding/ønske om avtale gjøres på nettsiden til Totalmarked, kjøtt og egg i Nortura http://totalmarked.nortura.no/ og det åpnes for påmelding fra mandag 10. desember 2018 klokken 10.
Markedsregulator vil stå for inngåelse av avtale og videreformidle tilskuddet. Tilskuddet utbetales når avtale er inngått, heftelser er tinglyst og purkene er dokumentert slaktet.

Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2019, men siste tidspunkt for inngåelse er 1 mai 2019.

Første fordeling av avtaler om utkjøp gjøres 1. februar 2019.

Ytterlige informasjon finnes på http://totalmarked.nortura.no/ .

Vedlagt følger retningslinjer vedtatt av omsetningsrådet 26. november 2018*

Med vennlig hilsen 

Totalmarked kjøtt og egg, Nortura

 


* vedlegget med retningslinjer kan dere få tilsend ved å kontakte Øyvind Nesjan på slakteriet
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt