Vi øker kvigetillegget!

Fra Mandag 17.07.2023

Publisert av Kenneth Bruheim

fakta3-200x200

Vi i Midt-Norge slakteri, har gleden av å meddele at vi øker kvigetillegget fra 2 kr/kg til 4 kr/kg. Samt for kjøttfe utbetaler vi også kvigetillegg pluss kjøttfetillegg.

Krav til å oppnå kvigetillegg er: Slaktevekt over 200kg og klasse O eller bedre.

Denne ytelsen bortfaller ved gjødselskade KAT 2.

For slakt som faller inn under kravene til kalv unik og angusavtale, ytes ikke dette tillegget.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt