Ytterligere økning av ekstra avtale tillegg

Med bakgrunn i økning av etterspørselen av storfekjøtt øker vi ekstra avtale tillegg med ytterligere 50 øre pr kg.

Publisert av Øyvind Skjemstad

20190607_10571922
Økningen gjelder fra mandag 27/4 og fram til fredag 22/5. Ekstra avtale tillegg være kr 1,90 pr kg.

Det betyr at innmelding av slakt for å oppnå dette tillegget må skje innen tirsdag 28/4.

Telefon: 74 80 37 00

Slakteweb: http://slakteweb.norskslakt.no/

Evnt på e-post: postmottak@norsk-slakt.no


Etter mandag 25/5 vil ekstra avtale tillegg reduseres med 50 øre til kr 1,40 pr kg.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt