Invitasjon til storfeprodusenter i Trøndelag

Publisert
brsv_jpg20230x95
Det avholdes 4 møter for produsenter, rådgivere og andre interesserte. 1. Levanger, Sæther Gård, 15. Oktober 2. Steinkjer, Yttervik Gård i Beitstad, 16. Oktober 3. Nærøy, Val Landbruksskole, 17. Oktober 4. Grong, Grong Gård, 18. Oktober Alle møtene begynner kl 10:30 og avsluttes kl 14:00.  Enkel servering. Program for møtene: - Aktuelle smittsomme sjukdommer - Digital dermatitt og virussjukdommer - Livdyrhandel - nye retningslinjer - Smittevern - hvordan kan vi samme bli gode? - Dyrevelferdsprogram for alle...

Justerte priser lammesesongen 2019

Publisert
sau-topp
Lammesesongen 2019 har allerede startet, og de fleste er tilbake på jobb etter en velfortjent ferie. Vi er klare til å ta imot mange flotte lam og viderefører de gode betingelsene fra fjoråret. Vi har samme kvalitetstillegg og Grilstad-tillegg. Kvalitetstillegget gjelder nå helt opp til og med fettgruppe 3. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS videreføres, så salget går fremdeles godt.smafebetingelser-aug-2019 Grilstad-tillegg for lam Uke Tillegg pr. kg 34 Kr. 4,00 ...

Midt-Norge Slakteri AS 25 år

Publisert
25-ar
I år er det 25 år siden aksjeselskapet Midt-Norge Slakteri AS ble etablert, etter sammenslutningen mellom Levanger Slakteri AS og Inderøy Slakteri AS. Mye har skjedd på veien siden den gang, men drifta er fremdeles stabil og god.Hovedformålet med etableringen var å sikre ett større og mer solid alternativ på privat side i Midt-Norge, noe vi føler at vi har lykkes godt med. Mer om utviklingen vår igjennom 25 år kan du lese mer om på tidslinja vår; https://norskslakt.no/historie. Vi har økt slaktemengden fra 4.365 tonn til 8.292 tonn, samtidig som...

Økt Grilstad-tillegg for storfe 5. august

Publisert
grilstad_MG_7158
Den 5. august setter vi opp Grilstad-tillegget for storfe med kr 0,50 i sammenheng med at vi samtidig utvider avtaleinnmelding på storfe fra 5 til 7 ukers periode. Forhåpentligvis vil dette ikke bety store endringer i hvor mye vi må flytte avtale-innmeldte dyr fram eller tilbake i forhold til ønsket basisuke, men i høstsesongen med høyt press kan det bli aktuelt at vi må benytte oss av noe utvidet flytting.Dette vil bidra til å styrke konkurransekraften vår, samtidig som avtaleordningen gir oss et enda bedre verktøy med tanke på å styre markedsbalansen. Vilkårene for å...

Møte for våre svineprodusenter

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
Vi inviterer alle våre svineprodusenter på møte for å diskutere veien videre etter dokumentaren som ble vist på NRK i forrige uke. Møtet avholdes på Stiklestad Nasjonale Kultursenter torsdag 27. juni kl 11 til kl 15:30. Vi vil forsøke å streame foredragene live på våre facebooksider, for de av dere som ikke får anledning til å komme.Det er heldigvis allerede påbegynt ett godt stykke arbeid for å kunne dokumentere god dyrevelferd blant våre produsenter. Vi føler uavhengig av dette ett behov for en dialog hvor vi kan diskutere veien videre, for å sikre at det gode arbeidet både...

Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
Onsdag 19. juni ble filmen "Griseindustriens hemmeligheter" vist i programmet Brennpunkt på NRK1. Filmen inneholder skulte opptak fra flere norske grisehus, i en periode som strekker seg tilbake til 2013. Filmen viser flere situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, grove brudd på regelverk og dyrevelferdsloven, samt svært dårlige holdninger til dyr. I likhet med resten av den norske kjøttbransjen reagerer vi i Midt-Norge Slakteri på innholdet i filmen.- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges, sier styreleder Ståle Gausen i Midt-Norge Slakteri. - Det vi ser i denne filmen, er helt...

Nye betingelser for gris

Publisert
gris-r-vign
Fra 3. juni kommer det en god del endringer i betingelsene våre for gris. Avregningsprisen for slaktgris øker med 55 øre, samtidig som puljetillegget justeres ned med 35 øre. Du finner oversikt over alle endringer og nye betingelser i saken, og vi mener dette skal bidra til å styrke økonomien til våre svineprodusenter.Vi har hatt en god start på det nye året med 12,5 % økning i antall slakt. Vi har fremdeles kapasitet til å ta unna volumøkningen så lang i år, og ønsker videre økning ut fra signalene fra våre kunder. Det er endringer for både...

Prisløype storfe/småfe 2. halvår 2019

Publisert
god-sommer-facebook-
Det er lagt opp til følgende prisløype for storfe/småfe 2. halvår 2019Lam: Mandag 1/7 (uke 27)          Engrospris opp 0,50 Kr/Kg Mandag 5/8 (uke 32)          Engrospris opp 2,20 Kr/Kg Mandag 26/8 (uke 35)        Engrospris ned 0,50 Kr/Kg Mandag 2/9 (uke 36)          Engrospris ned 1,00 Kr/Kg Mandag 9/9 (uke 37)          Engrospris ned 1,50 Kr/Kg Mandag 16/9 (uke 38)     ...

Slakting av småfe i uke 25

Publisert
saugammal
Det er satt opp slakting av småfe på Malvik i uke 25 påmelding innen tirsdag 11.06.Siste slakting av småfe før høstsesongen tar til er nå i uke 25. Innmelding av slaktedyr må skje innen tirsdag 11 juni. 

Slakteweb i drift igjen

Publisert
helpdesk
Da har vi fått beskjed om at slakteweb skal være i full drift igjen.Vi beklager nedetiden, og ulemper dere har hatt i forbindelse med dette. It-avdelingen skal se nærmere på interne rutiner, for å sikre oss at vi ikke kommer opp i lignende situasjoner for framtida.

Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Publisert
lam-2
Innmeldingsfrister for slaktedyrInformasjon om endring av innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter. •Innmeldingsfrist for uke 15 og 16, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 2. april •Innmeldingsfrist for uke 17, uka etter påske er tirsdag 9. april Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam. Link til slakteweb: http://slakteweb.norskslakt.no/ Telefonnummer for innmelding 74083700 Eventuelt på epost: postmottak@norsk-slakt.no

Prisløype storfe/småfe våren 2019

Publisert
ku2
Det er lagt opp til følgende prisløype for storfe/småfe våren 2019Lam: Mandag 22/4 (uke 17)         Engrospris opp 4,00 Kr/Kg Sau: Ingen endringer Storfe: Mandag 22/4 (uke 17)          Engrospris opp 0,70 Kr/Kg Mandag 29/4 (uke 18)          Engrospris opp 0,70 Kr/Kg Kjøttfe-tillegg fra Mandag 4/3 Klasse R-/R/R+ 3,50 Kr/Kg (Uke 1-30) Klasse U-/U/U+ 3,75 Kr/Kg (Uke 1-30) Klasse E-/E/E+ 4,50 Kr/Kg (Uke 1-30) Fra uke 31 til uke 52 reduseres kjøttfe-tillegget med 1,50...

Produsentmøte for sau

Publisert
img_1358
Vi fikk avholdt et bra produsentmøte på Slakteriet, selv om plassen ble liten grunnet godt oppmøte. Med vel 20 oppmøtte ble møterommet for lite og vi måtte utnytte hele kontoret. De gode diskusjoner vi fikk i dag, er vel så viktig som de faglige oppdateringene i forhold til de temaene vi diskuterte i dag. Foredraget kan tilsendes på PDF om det er ønskelig. Temaene vi gikk gjennom var Fôring av sauer i drektigheten, om man ønsker å få satt opp fôrplan kan vi gjøre dette, vi trenger en fôrprøve på grovfôret og vi må vite hvilke type...

Produsentmøter Våren 2019

Publisert
bilde1
Tiden er nå inne for å kjøre en runde med produsentmøter. Vi har et møte med sau som tema 7 mars på slakteriet, så har vi et møte med gris som tema 14 mars på Stiklestad kultursenter og så skal vi ha et fellesmøte for alle produsentene på Stiklestad kultursenter 21.mars. På fellesmøte blir det middag og vi trenger derfor påmelding innen Torsdag 14 mars kl 16. Produsentmøter våren 2019: Produsentmøte for sau, torsdag 07 mars klokken 1800 på Midt-Norge Slakteri, Kirkegata 70 i Levanger. Tema: *Fôring av sau i drektigheten *Snyltebehandling *Markedssituasjon *Dyrevelferd og...

Dyrevelferd og Omdømmebygging for landbruksnæringen i Verdal Kommune

Publisert
gris-2
Leif Johan Berg i Verdal bondelag inviterer til et møte 14. februar 2019, kl. 11-14 på Herredshuset.Omdømmebygging for landbruksnæringen i Verdal Kommune. Sted og tid: møterom Porselensstrand i 3. etasje på herredshuset, torsdag 14. februar 2019, kl 11-14. * Dyrevelferd som satsingsområde for hele landbruksnæringen v/Leif Johan Berg, Verdal bondelag. * Erfaringsutveksling fra dyrevelferdssatsingen i TINE v/Verdal produsentlag. * Varemottakers krav v/Midt-Norge Slakteri og Nortura * Status for dyrevelferd på besetningsnivå v/ Privatpraktiserende veterinærer...

Storfe uten øremerker

Publisert
storfe_003_e30_flagg_jpg.jpg-width350
I løpet av det siste året opplever vi at andelen storfe som ikke er godt nok merket, øker. Dette medfører en god del ekstra arbeid for oss på slakteriet.Foto: OS ID I henhold til merkeforskriften SKAL storfe som sendes til slakt ha øremerke i begge ørene. Følgende punkt er vesentlige i forhold til inntransport og slakting. Dyret skal ha ett øremerke i hvert øre, begge fabrikkpreget med MT NO, og dyret sitt unike individnummer. Dette består av produsentnummeret og ett 4-sifra individnummer.  Dersom ett dyr mister ett (eller begge) opprinnelige merkene,...

Helsegris og SPF

Publisert
spf-skilt1
Vi har nye skilt til SPF besetninger og helt vanlige skilt, vi har også skilt til å henge opp i smittesluser, ved vasker. Dere kan hente disse skiltene hos oss i Levanger. Avvikene fra gårdsbesøkene våren 2018 var hovedsakelig loggføring og skilting. Skiltene får dere hos oss om dere ønsker. Det er viktig å merke inngangen og smitteslusen med telefonnummer, det er viktig å ha kontroll på hvem som går inn og ut av fjøset. Alle andre porter og dører det er mulig å åpne fra utsiden bør merkes med adgang forbudt skilt, gjerne med navn eller nummer. Skilting har en...

Inseminasjonskurs 26 februar på Thon Backlund

Publisert
norsvinskolen_logo-e1540898084642
Norsvin avholder 26. februar inseminasjonskurs i Levanger på Backlund hotell, den praktiske delen blir på våre lokaler i Levanger.Da er det klart for Inseminasjonskurs, 26. februar avholder Norsvin kurs på Backlund hotell i Levanger, etter den teoretiske delen blir det demonstrasjon av kjønnsorganer og praktiske øvelser på organer av gris på Midt-Norge Slakteri sine lokaler i Kirkegata 70. Påmelding skjer direkte på Norsvin sine sider, minside.norsvin.no eller norsvin@norsvin.no, påmelding er bindene. De som allerede har meldt seg på kurset muntlig blir...

Dokumentasjon ved salg av livdyr

Publisert
snapchat-1088876564
God dokumentasjon ved kjøp og salg av livdyr er viktig for å redusere risikoen for omsetning av smittebærende dyr. Følgende dokumentasjon kreves ved omsetning av livdyr. For omsetning av drektige kviger, kyr og avlsokser krever vi veterinærattest. Fôringsdyr kukalv/oksekalv skal ha egenerklæring for helse. Disse skjemaene skal være utfylt i forkant av at dyrebilen kommer, sjåfør skal fylle inn vekt på individet. Livdyrattest fra veterinær er kun gyldig i 14 dager. Medlemmer i kukontrollen kan gå inn på medlem.tine.no og finne automatisk...

Husk brøyting og strøing

Publisert
vinter-mns
Husk å rydde gårdsveien og gårdsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram.Dyrebilene blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging for transport ekstra viktig. Sjåførene har ett stor ansvar for å iverate dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie. Her er noen enkle råd for å sikre hverdagen til våre sjåfører. Sett opp brøytestikker/veimerking. Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk. Vei, snuplass og...

Slakting av småfe etter nyttår

Publisert
sau-topp
Det blir slakting av småfe hver Onsdag fra og med uke 3 såfremt det er dyr innmeldt til slakt.Oppstart av småfeslakting er Onsdag 16/01 og vil bli onsdager fremover såfremt det er dyr innmeldt til slakt. Minner om innmeldingsfristen er Tirsdag uka i forveien. Lam født i fjor må slaktes før 15. April om de skal klassifiseres i kategorien lam.  Link til slakteweb: http://slakteweb.norskslakt.no Telefonnummer for innmelding: 74083700 Epost: postmottak@norsk-slakt.no For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 3 påfølgende ukene etter...

Konsesjonsregler for gris

Publisert
purkete
18/1379 Høring - Forslag til endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Denne høringen har frist til 18/3. Endringen er en innstramming av konsesjonsregelverket for å få bukt på bruken av engangspurker. I forslaget har de lagt opp til en faktor på 1,33 som tilsvarer 15 konsesjonsenheter slaktet grunnet rekrutering, dette tilsvarer for en konsesjons med purker 140 slaktet. Dette er 140 purker som har hatt grisunger, og ikke med regnet de rekruttpurkene som blir klassifisert som purker, men som ikke har hatt grisunger. Les høringsforslaget her . Vi oppfordrer alle i...

Slakteweb nede i helga

Publisert
helpdesk
Pga bytte av trafo på Ranheim vil slaktewebløsningen være nede 7/12 kl 16:30 tom 10/12 kl 08:00.På grunn av bytte av en større trafo på Ranheim, blir slakteweb utilgjengelig i helga. Det er mulig å nå oss på postmottak@norsk-slakt.no, dersom du har behov for å gi beskjed om innmeldinger mv.

Forsinkelser

Publisert
sveberg_6
Den 1. oktober skiftet Nortura over til nytt it-system. Igangkjøringa av det nye systemet har ikke gått helt på skinner i forhold til det vi har vært vant med fra før av. Dette har ført til delvis store forsinkelser i både slakting og utsending av avregninger.1. oktober er kanskje ikke det mest heldige tidspunktet for å teste ut nytt it-system, men mye av effektiviseringsgevinstene ett nytt system er ment å gi - vil selvsagt ha god effekt på den travleste tida. Vi hadde mange møter med Nortura i forkant av overgangen, men har ikke klart å planlegge for alle utfordringene som kom med...

Utkjøp av purker

Publisert
noff-is-noff
Vi har i lengre tid ventet på en reguleringsordning som kunne avhjelpe overproduksjonen av gris. 27.11.2018 klokken 10 fikk vi denne meldingen, som vi nå formidler ut til alle våre produsenter. Med våre 4% av markedsandelen på gris vil vi kunne få ca. 160 purker i kvote for Midt-Norge slakteri, dette utgjør ca. 1 smågrisproduksjon og 1 kombinertproduksjon. De som kan være interessert i denne utkjøpsmuligheten bes ta kontakt med Øyvind Nesjan på slakteriet så raskt som mulig og i god tid før påmeldingsfristen. Til produsenter av smågris Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om...

Helsegris

Publisert
img_0032
Vi er nå ganske snart inne i siste måned før alle slaktegrisprodusenter skal være registrert inn i Helsegrissystemet i Animalia. Alle slaktegrisbesetninger må ha godkjent helsegrisstatus før de leverer slaktegris i 2019 for å unngå et trekk på 50 øre per kg. fra sommeren skal alle også alle kombinertbesetninger som leverer slaktegris inn i ordningen,kombinertbesetninger som selger smågris må allerede være inne i Helsegris. Vi har i dag 69% av slaktegrisbesetningene registrert inn i Helsegrisprogrammet til Animalia, mens bare 22 % av besetningene har i dag godkjent status.  Det begynner nå å haste med...

Innmeldingsfrister jul og nyttår

Publisert
midt-norge_slakteri_logo
I forbindelse med at vi nærmer oss jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 27.11.18. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 2. Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 04.12.18 Siste frist for innmelding av storfe til uke 52 er 11.12.18 Slakting av gris før jul; Vi anbefaler å slakte all gris over 75 kg slaktevekt, eller ca 110 kg levendevekt i uke 49. Innmeldingsfrist er 27/11. Vi...

Sauemøte på slakteriet

Publisert
xyjv1589
Vi holder 2 møter på slakteriet i Levanger nå i neste uke, temaet omhandler mineralfôr og ernæring på sau i parringa og over vinteren. Møtene er for Levangerbygdene og sørover tirsdag 13.11 klokken 1830-2100. Og for Verdal og Nordover torsdag 15.11 klokken 1830-2100. Mineraler og vitaminer er viktig for sauen i innefôringstiden, spesielt viktig i og med at grovfôr inneholder mye mindre mineraler og vitaminer enn ferskt gress. Inn mot paringa så er E-vitamin og Selen svært viktig for både søyer og vær. Her er både det sosiale og det faglige viktig, slik at vi legge...

Prisløyper første halvår 2019

Publisert
smakenavtrondelag
Her gjengir vi Totalmarkeds beskrivelse av prisutsiktene for første halvår 2019, i forhold til forventet utvikling av engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes i tillegg av andre elementer som gjør at det ikke alltid er samsvar i prisendringene. Prognosen gir uansett en god pekepinn på forventningene til avregningspris.Prisløype storfe Mandag 31. desember:          Engrospris opp 0,70 kr/kg Mandag 4. mars:                    Engrospris ned 0,80 kr/kg Mandag 22....

Helsegris

Publisert
gris
Nå er tiden snart inne for at alle skal være registrert inn i Helsegris systemet hos Animalia. Alle slaktegrisbesetninger må ha godkjent Helsegrisstatus før de leverer slakt i 2019 ellers vil de få et trekk på 50 øre pr kg. Vi har i dag 59 % av slaktegrisbesetningene registrert inn i Helsegrisprogrammet til Animalia mens bare 9 % av slaktegrisbesetningene har i dag godkjent status. Vi i Midt-Norge slakteri kjører nå en runde i uke 44 for å registrere inn besetninger i helsegrisprogrammet: Mandag 29.10 kl16:30 er vi på Inderøy hos Jan Egil Gausen Tirsdag 30.10 kl...

"Årets pinnekjøtt 2018" får du fra Grilstad

Publisert
arets-pinnekjott-2018
Trøndersk pinnekjøtt fra Grilstad vant kåringen "Årets pinnekjøtt 2018" denne uken.Fra venstre: Erik Ø. Strøm, Nores, Thomas Ekenes-Fosback, Grilstad, Inge Halleraker, Grilstad og Petter Ravik, Nores. For 30. gang arrangerte Nores kåringen hvor godt over 100 fagfolk kunne stemme frem det beste pinnekjøttet. Nores er en av de ledende innkjøpsorganisasjonene i Norge og Sverige. Medlemmene består av veletablerte hoteller og restauranter. Samlet innkjøpsvolum i 2018 er 3 milliarder kroner. -Det er en stor anerkjennelse for oss å gå helt til topps i Nores...

Ny ansatt i MNS

Publisert
oyvind_nesdal
Vi kan med stor glede presentere vår nye dyrebilsjåfør som har valg å jobbe sammen med oss i Midt-Norge Slakteri AS. Fra og med 4. oktober, starter Øyvind Nesdal som dyrebilsjåfør hos oss i Midt-Norge Slakteri AS. Han har god erfaring og lang fartstid innenfor den stillingen han tiltrer, og vi gleder oss veldig til at både vi og våre produsenter skal bli bedre kjent med ham. Øyvind er i tillegg til å ha 10 års erfaring som dyrebilsjåfør, også en av våre leverandører. Han kommer fra gård i Rissa med både storfe og...

Informasjonsmøte Helsegris

Publisert
helsegris-informasjon
Midt-Norge Slakteri avholdte ett informasjonsmøte og innføringskurs om Helsegris for slaktegrisbesetninger den 19 September. Møtet ble arrangert på Stiklestad Nasjonale KultursenterAnimalia presenterte sin løsning med registrering på nett, samt at det ble gitt ut informasjon rundt bakgrunnen for tiltaket og kravet fra statsråden. Foredragsholdere på møtet var: * Ståle Gausen styreleder KLF og MNS innleder om bakgrunnen for tiltaket. * Stine Gulliksen fra Animalia presenterer systemet, nødvendige tiltak i besetningen og status i fremdriften * Karl Kristian Kongsted fra KLF...

Informasjon ved innmelding

Publisert
lam
Husk å korrigere feil på innmelding ved avvik i antall og individnummer.Det er ønskelig at våre produsenter som har endringer på innmeldingen av dyr til slakt gir oss beskjed så tidlig som mulig om endringen. Dette gjelder spesielt nå i sau sesongen. Dette er for å sikre at slakteriet får rett mengde dyr i forhold til innmelding inn til slakt og at vi får utnyttet bilene optimalt. Får vi beskjed i god tid har vi anledning til å korrigere antall, slik at samlastingene blir optimale og at effektiviteten på slaktingen blir best mulig. Tidlig...

Profileringsklær fra Midt-Norge Slakteri

Publisert
bekken-og-strom-kolleksjon-redigert
Det har vært en del spørsmål om å få kjøpt arbeidsklær fra slakterietDette har vi omsider fått gjort noe med, og i samarbeid med Bekken og Strøm fått laget en egen kolleksjon tiltenkt våre sjåfører og produsenter med arbeidstøy. Kolleksjonen i sin helhet finner du under denne linken som PDF: norsk-slakt-kolleksjon ​ Foreløpig bestilling må gå via slakteriet for å få de prisene som er listet opp i kolleksjonen. Da kan du enten ringe til oss på 74083700 eller send en mail til postmottak@norsk-slakt.no

Justert prisløype for storfe

Publisert
20160707_205758_1
Prisløypa for storfe for andre halvår blir justert for å oppnå ett prisuttak som er mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris.Mandag 5/11 uke 45 økes engrosprisen for storfe med kr 0,70 per kg. Mandag 3/12 uke 49 økes engrosprisen for storfe med kr 0,50 per kg. ​

Spørreundersøkelse

Publisert
rbk-2
Midt-Norge slakteri hadde med seg produsenter som hadde svart på spørreundersøkelsen på middag og fotballkamp.Midt-Norge Slakteri inviterte til middag på Egon Tyholttårnet, en fantastisk fin restaurant med utsikt over Trondheim. Et godt måltid er alltid god oppladning foran en spennende fotballkamp. Rosenborg og Strømsgodset sørget for en fartsfylt og spennende kamp som tilslutt endte 4-3 til Rosenborg, som nå troner på toppen av tippeligaen. Det gode resultatet på kampen står i stil med de gode og konstruktive tilbakemeldingene fra produsentene, og dette gir...

Kurs i smittevern

Publisert
20170615-1436281
Gratis kurs i smittevern for storfeprodusenter i Sør-Trøndelag. Gratis kurs i Smittevern med Animalia. Nedenforstående link er for påmelding til Kurs i Smittevern. Kurset holdes primært for storfeprodusenter.  Oppfordrer alle storfeprodusenter til å delta.   Det skal avholdes 3 kurs for produsenter og andre interesserte. 1. Støren, videregående skole, Torsdag 27. September KL 19:00-22:00 2. Oppdal, Kommunehuset, Mandag 1. Oktober KL 19:-22:00 3. Røros, Idrettsparken, Tirsdag 2. Oktober KL 10:30-14:00   Påmeldingsfrist mandag...

Helsegris

Publisert
img_0035-4
Med bakgrunn i det store fokuset på dyrevelferd, og mange negative oppslag fra slaktegrisbesetninger i Rogaland, er det besluttet at alle slaktegrisbesetninger skal inn i Helsegrisprogrammet innen 01.januar 2019. Midt-Norge Slakteri vil den 19.september kl 18:30 avholde et informasjonsmøte og innføringskurs rundt Helsegris for slaktegrisbesetninger. Møtet arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Her vil Animalia sin løsning (som alle MÅ bruke) bli presentert. Det vil også bli gitt ytterligere informasjon rundt bakgrunnen for tiltaket og kravet fra...

Justerte priser lammesesongen 2018

Publisert
sau-topp
Lammesesongen 2018 er rett rundt hjørnet, og mange har allerede meldt på slaktemodne lam . I denne saken finner du oppdaterte betingelser som gjelder for høsten 2018. Med bakgrunn i markedssituasjonen har vi justert puljetilleggene litt ned, men det er fremdeles mye å hente på å forsøke å nå så høye puljetillegg som mulig.Kvalitetstillegget på kr 4,- gjelder opp til fettgruppe 3-, og Grilstad-tillegget gir som vanlig best avkastning ved tidlige leveranser. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS fra forrige sesong videreføres, så den nasjonale forventningen til overproduksjon skaper fremdeles ikke problem...

Slakteweb

Publisert
i-pad
Nå virker endelig slakteweben for I Phone og I PadVi har lenge hatt problemer med slakteweben på IOS enheter, men nå har vår leverandør fikset opp i problemene og dette fungerer igjen. Om du trenger hjelp med å bruke slakteweb på telefon, nettbrett eller data så er det bare å ta kontakt med din rådgiver for hjelp og veiledning.

Økt omsetningsavgift storfe

Publisert
livkvige-topp
Omsetningsrådet vedtok 25/7 økt kvote for regulering av storfe. Økningen er 2500 tonn og private aktører vil få anledning til å levere andelsmessig av økningen.Vedtaket har bakgrunn i den problematiske fôrsituasjonen, med tanke på den vedvarende tørken over store deler av landet. Omsetningsavgiften er som følge av dette vedtatt økt slik: 14. august - økes med kr 0,50 til kr 1,20. 3. september- økes med kr 0,50 til kr 1,70. Dette vil påvirke avregningsprisene tilsvarende.

Fôrsituasjonen i Midt-Norge og ellers i Norge

Publisert
torke
Grunnet tørken i Norge og utsikter til vanskelig fôrsituasjon i vinter har vi sett en økt slakting av storfe. Situasjonen er kritisk mange steder¨, vi i MIdt-Norge Slakteri forsøker å avhjelpe situasjonen så godt vi kan. Derfor trenger vi tilbakemeldinger fra dere slik at vi kan bidra til å stabilisere å sikre fremtidig drift hos våre produsenter.Det har vært og er tørke i store deler av landet, dette har ført til utfordringer i forhold til tilgangen på grovfôr i landet. Også i deler av Midt-Norge har dette vært en stor utfordring. Hvordan kan vi møte de...

Helsegris

Publisert
gris
I et ledd med å kvalitetssikre hele produksjonen av gris i Midt-Norge Slakteri ønsker vi å få samtlige produsenter inn med godkjent helsegrisstatus. Jobben starter vi med for fult utover høsten, oppfordrer alle produsenter til å se over sin egen status og gjøre seg kjent med regelverket.Fremtidig vil det være krav til at alle som driver med gris skal ha besøk av veterinær minimum 3 ganger hvert år, Det er også stort fokus på dyrevelferd i markedet og det vil være enklere å kvalitetssikre denne jobben gjennom helsegris systemet. Helsegris er linket opp mot matmerk og KSL...

Drektige NRF kviger for salg

Publisert
ku2
Ta kontakt for mer informasjon Ørenummer  Født Avlsverdi  Kalvingsdato 714 11/7-16 17 23/8-18 SOLGT 1492 8/8-16 ...

Nye betingelser fra 2. juli

Publisert
Sommerbilde Facebook mobil
Vi har hatt god start på det nye året med 3,5% økning i antall slakt. På grisen har vi størst økning med 7,6% økning. Vi fikk en tung start på året med storfe, men en god sluttspurt på siste halvår. Sau har hatt en vanskelig markedssituasjon med lave priser og mye slakt på lager i første halvår, men etterspørselen av våre slakt er fremdeles god. Vi har fremdeles kapasitet til å ta unna volumøkningen så langt i år, og ønsker videre økning ut fra signalene fra våre kunder.Selv om tilgangen på slakt har vært god, så har marginene på slakting vært dårligere enn normalt i første...

Brokkgris

Publisert
svinebra-frakt
Etter pålegg fra veterinærene på slakteriet må vi innføre nye rutiner for innmelding av gris med brokk. For å kunne slakte gris med brokk så må vi legge transporten til rette for disse grisene. Derfor må all gris med brokk meldes fra om på innmeldingen. Det må følge med egenerklæringsskjema for grisene. Vi må legge opp til bedre plass ved transport av slik gris. Brokkgris uten egenerklæringsskjema og som ikke er meldt fra om på innmeldingen har ikke transportøren lov til å frakte inn til slakteriet. Skjema finner du under fanen slakt...

Stort overskudd av gris og sau

Publisert
prognose-juni-atten
Markedsregulator har denne uken lagt frem ny prognose for 2018. Den nye prognosen viser et stort (og økende) overskudd av gris i 2018, og det må sies at det er en svært krevende markedssituasjon på landsbasis. Det samme gjelder for sau og lam.Det har kommet antydninger om at purketallet må reduseres med ca. 5 %, og Grilstad/MNS støtter en målsetting om å redusere purketallet. For tiden er salget bra hos Grilstad, og salget av stykningsdeler og sorteringer går for tiden godt unna, men det er overskudd av svin nakke (nakkekoteletter) og svin indrefilet. Markedet for storfe preges fortsatt...

Gullklokker for 25 års tjeneste

Publisert
gullklokke-nullatten
Årets sommerfest gikk av stabelen i Folldal, helga 16. juni. I den forbindelse ble det også overrekkelse av to gullklokker for 25 års tjeneste hos Midt-Norge Slakteri AS.Ved Årets sommerfest hos Midt-Norge Slakteri AS i Folldal, ble det en markering av to av våre ansatte for 25 års tjeneste. Arild Heggstad til venstre, begynte hos Inderøy Slakteri AS i 1993 for å hjelpe til som dyrebilsjåfør. Han gikk raskt over i 100 % stilling som dyrebilsjåfør i Midt-Norge Slakteri AS, og har vært med oss hele veien siden den gang. Erik Bentzen til høyre,...

Ny dyrehelseforskrift

Publisert
p_20180528_141054_vhdr_auto2
Den 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye krav som er relevante, spesielt ved flytting av dyr. Mattilsynet ønsker at bonden tar et større ansvar for å hindre smitte. Hensikten med de nye reglene er å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg. De nye kravene som retter seg mot bonden vil komme med i neste versjon av KSL-standarden. I tillegg jobber Mattilsynet nå med å få ut informasjon om forskriften slik at dyreeierne. Etter hvert vil Mattilsynet også komme med veiledere til regelverket.   Her er de mest relevante nye kravene:...

Innkjøring av nødslakt

Publisert
nodslakt
MNS og Nortura har et felles mål om reduserte kjørte km og antall timer opp mot innkjøringa av nødslakt. Både av miljøhensyn, men også på grunn av arbeidstiden til sjåførene og kostnaden på tjenesten. Vi trenger hjelp fra alle våre produsenter for å nå målene. Nødslakterne har lange dager, og mange kilometer i bil. De kjører ca. 570.000 km i året fordelt på fem biler, og henter nødslakt fra både MNS og Norturas produsenter. Målet er å kunne planlegge hentingen bedre, slik at vi kan hente flere dyr per utrykning. Produsenter kan bidra gjennom å gi raskest mulig...

Grilstad forlenger avtale med sprintlanslaget i langrenn

Publisert
2018-04-25_grilstad_nsf_0013-frilagt_180
Midt-Norge Slakteri AS er stolt over å kunne informere om at Grilstad har forlenget sin avtale med herrenes sprintlandslag i langrenn.Etter å ha samarbeidet med Norges Skiforbund og sprintlandslaget i 6 år, har ledelsen i Grilstad valgt å forlenge avtalen i ytterligere 2 år. -Grilstad har hatt et svært godt samarbeid med sprintgutta, og de har bidratt positivt internt i bedriftene, samt har plassertt Grilstad-logoen ofte i TV-ruta og på seierspallen, sier Ståle Gausen. -Vi tror også at det vil være hyggelig for våre råvareleverandører å se at...

Ingris 2017

Publisert
noff-is-noff
Ingris tallene er offisielle og vi kan igjen gratulere våre dyktige produsenter med veldig bra resultater. Når vi ser på snitt tallene til samtlige besetninger så er trenden at produksjonen blir bedre, produsentene og genetikken har hatt innvirkning på denne utviklingen. Det er utskiftning i toppen, og de beste produsentene må utvikle seg for å greie å henge med. Det er positivt å se at Mære Landbruksskole er inne på en femteplass blant purke besetningene. Dette lover godt for rekruteringen av nye gode svineprodusenter i Trøndelag. På vegne...

Spørreundersøkelse

Publisert
Hamburger
Vi ønsker å takke for stor oppslutning og mange konstruktive tilbakemeldinger. Dette er et godt verktøy for å fortsette å utvikle oss i forhold til kundebehandling, service og rådgiving.Vi ser ut fra undersøkelsen at de fleste egentlig er nokså fornøyd, men det er trender som sier noe om hvor vi må forbedre oss og hva vi må jobbe med. I forhold til rådgiving så svarer de fleste som driver med gris at de er godt fornøyd med rådgivingen, dette er god tilbakemelding å få, men vi vet at vi hele tiden må oppdatere oss faglig og jobbe for å...

Medaljerush for Grilstad

Publisert
20180503-jtp-nm-vinner2
I forbindelse med NM i kjøttprodukter, fikk Grilstad 21 medaljer, hvorav 8 Gullmedaljer, 7 sølv og 6 bronse, og til og med en Norgesmestertittel fikk Grilstad for sin «Butcher Burger». -Vi er stolte over å produsere Norges beste hamburger her på fabrikken på Åsen, sier fabrikksjef Ariel Strømmen. -Dette er en annerkjennelse for den jobben som gjøres, og at våre ansatte produserer kvalitetsvarer basert på trønderske råvarer, sier fabrikksjefen og skinner som ei sol. Det ble også mange medaljer på ulike spekepølsevarianter, blant annet...

Innmeldingfrist for gris uke 21 og småfe uke 22

Publisert
karusell-sau-1020-410
Info om endret innmeldingsfrist for gris uke 21 og innmeldingsfrist for småfe til uke 22. På grunn av alle helligdagene i Mai blir innmeldingsfristen for gris som skal slaktes uke 21 flyttet til Tirsdag 15/5 kl. 12:00. Det er sendt ut SMS til svineprodusentene. I uke 22 skal det slaktes småfe, innmeldingsfristen for uke 22 er Tirsdag 22/05 kl 24:00. Link til slakteweb: http://slakteweb.norskslakt.no/ Telefonnummer for innmelding 74083700 Eventuelt på epost: postmottak@norsk-slakt.no Betingelser for levering av sau og lam: https://norskslakt.no/slakt/sau-og-lam

Priser livkalv

Publisert
20160707_205758_1
Endring av priser på livkalv fra 30 April 2018Midt-Norge Slakteri AS opplever en liten endring i slaktemønster, som gjør at behovet for livkalv øker i sommermånedene. Der er derfor nødvendig med en liten endring på priser på livkalv. De nye prisene vil justeres ned høsten 2018. De nye prisene finnes under linken: livkalv    

Livdyr salg storfe

Publisert
20160707_211618_4
Utmelding av livdyrFor å unngå problemer med utmelding av dyr solgt til liv Ved salg av livdyr bør man melde ut livdyrene innen tidsfristen til Mattilsynet, som er 7 dager fra flytting til hendelsen skal være innrapportert. Man kan melde ut livdyr direkte til kjøper, hvis man vet kjøpers produsentnummer. Hvis man ikke vet kjøpers produsentnummer kan man melde ut livdyr som solgt til slakteri 147. Det er en stor fordel for slakteriet at livdyr salg/kjøp meldes inn så tidlig som mulig. Dette for å kunne yte bedre service og planlegge...

Prisløype storfe

Publisert
Sommerbilde Facebook mobil
Både pris og Grilstad-tillegg økte mandag 16. april og mandag 30. april.Avregningsprisen økte med kr 0,80 per kg storfe den 16/4, som følge av økt engrospris. I tillegg økte Grilstad-tillegget med kr 0,70 per kg storfe fra samme dato. I tillegg kom det nok en prisøkning i Grilstad-tillegget på kr 0,70 fra og med 30. april. Fra og med 2. juli settes Grilstad-tillegget ned med kr 1,40 igjen, slik at vi er tilbake til normalnivå. Prisøkningen gjennomføres for å forsøke å forbedre tilgangen på storfeslakt i mai og juni, ettersom...

Merking av SPOT gris

Publisert
gris-2
Alle gris som avviker fra helsegris eller SPF skal merkes når de selges på spotNår man selger gris på fastavtale så skal avvikende gris merkes, selger du mest Hampshire i en pulje så skal annen gris merkes med gule u-nummererte (kun produsentnummer) øremerker. Er det færrest Hampshire skal den merkers med blå u-nummererte (kun produsentnummer) øremerker. Standard gris bør merkes med rosa u-nummerte øremerker. Om man selger gris på SPOT skal all gris som ikke er helsegris eller SPF-Helsegris merkes. Blå -...

MRSA

Publisert
gris
Det er kommet ny forskrift i forhold til bruk av smittevernutstyr i henhold til MRSANy forskrift om bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre MRSA-smitte fra mennesker til griser. Forskriften pålegger personer som har kontakt med svin elle oppholder seg i bygninger eller på arealer der svin holdes å bruke beskyttelsesutstyr for å beskytte dyrene mot smitte med antibiotikaresistente bakterier fra mennesker dersom de i løpet av de siste 12 måneder har vært i en av følgene situasjoner: a. hatt kontakt med et dyr som man visste var positiv for...

Produsentmøte sau

Publisert
sau-pa-utmark-2
Vi har startet planleggingen av produsentmøtet for sau, og har vært fast bestemt på å gjennomføre disse møtene selv om vi følte vi var for sent ute. Øyvind Nesjan begynte hos oss 5 mars, det ble derfor for lite tid til å planlegge og arrangere et produsentmøte for sau før lamminga startet. Vi planlegger nytt produsentmøte på høsten før innsett. Neste år vil vi avholde et produsentmøte for sau midt i mars og i september/oktober. Planen er å ha to mindre produsentmøter for sau på Gråmyra den 8 mai og Stiklestad den 9 mai, begge møtene starter kl 19.  Innledning og...

Prisøkning storfe

Publisert
omoss-topp
Både pris og Grilstad-tillegg øker fra og med mandag 16. april.Avregningsprisen øker med kr 0,80 per kg storfe, som følge av økt engrospris. I tillegg øker Grilstad-tillegget med kr 0,70 per kg storfe fra samme dato. I tillegg kommer det nok en prisøkning i Grilstad-tillegget på kr 0,70 fra og med 30. april.

Produsentmøter for storfe på Snåsa og Stiklestad

Publisert
stikklestad-storfe-2018-2
Vi startet opp like etter påske med 2 produsentmøter for storfe, og sparket i gang 3 april på Snåsa og fulgte opp to dager etter på Stiklestad.  Snåsamøtet var nokså lite og åpnet mer for litt mer uformell samtale rundt tematikken som var på dagsorden. Møtene ble dratt i gang av Øyvind Nesjan, han åpnet møtet og presenterte seg selv som ny Produsentrådgiver på Gris, og om hvilken kompetanse som gjør at han kan bli dratt inn i rådgiving rundt bygningsplanlegging til storfe. Øyvind Skjemstad forklarte om forskjellene...

Nye rutiner på returslakt

Publisert
livkvige-topp
Returslakt er en ordning for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt.På grunn av en del hendelser der returslakt ikke har blitt meldt fra om ved innmelding ser vi oss nødt til å skjerpe rutinene noe på dette. Returslakt som ikke er innmeldt fører til en del ekstraarbeid.                        Ved innmelding:          Ved innmelding av dyr til slakt der man skal bestille retur må returen bestilles...

Tid for lamming

Publisert
lam-2
Nå går vi inn i en tid med lamming, enkelte har allerede startet sesongen mens andre er i startgropa. For å sørge for livskraftige lam og god tilvekst så er det viktig å sørge for å gi søyene tilstrekkelig med selen og e-vitamin, ei drektig søye har et behov på 0,18 mg selen per dag, mens ei søye i melkeproduksjon med 2 lam har et behov 0,85 mg selen per dag. Ved normalt grovfôr trenger den drektige søya 400 gram kraftfôr pr dag for å dekke daglig behov. Søya trenger 200 gram kraftfôr for å dekke e-vitamin...

God påske

Publisert
god-paske-web-2018
Vi ønsker alle våre kunder og leverandører en riktig god påske.

Endring i prisløyper

Publisert
karusell-sau-1020-410
På grunn av markedssituasjonen er det varslet endringer i prisløypa for gris og sau.For gris reduseres engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april 2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2017/2018 blir om lag 80 øre lavere en vedtatt målpris. For sau reduseres engrosprisen fra 2. april 2018 med i gjennomsnitt om lag kr 5,00 per kg. Samtidig endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn. Dette gir en avregningspris for sau i klasse E tom U på kr 2,18 og fra U- tom O+ på kr 1,18 og fra O tom P- på kr 0,18 per kg. Her er link til...

KSL oppdatert bransjeavtale 1. april

Publisert
ksl_avtalen
Vi minner om at bransjeavtalene som regulerer KSL ordningen er oppdatert, og nytt regelverk trer i kraft 1. april.Ny avtale i boks. F.v.: Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, Nina Sundqvist i Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. Etter 1. april 2018 vil alle produsenter som ikke har KSL i orden bli trukket 20 % på oppgjør. Det økte trekket forsvares igjennom at det blir strengere krav til egen varestrøm for varer hvor KSL ikke er i orden. Dette gjelder for både slakt og biprodukter, som blant annet ikke kan benyttes som råvare i produkter som skal markedsføres med...

Produsentmøte

Publisert
omoss-topp
Produsent møter på Snåsa hotell Tirsdag 3 April kl. 19:00 og Stiklestad Kultursenter Torsdag 5 April kl. 19:00Vi inviterer til produsentmøte på Snåsa Hotell Tirsdag 3 April kl. 19:00 og Stiklestad Kultursenter Torsdag 5 April kl 19:00 Det kommer til å bli enkel servering og kaffe på begge møtene. Agenda Snåsa: Presentasjon av ny produsentrådgiver; Øyvind Nesjan. Tema trygg og sikker inn og utlasting av storfe. Hva dyrebilen trenger av plass og praktisk info om grønne besetninger. Kort om innmelding og...

Innmelding og levering av purker

Publisert
purker-beskjart
Viktig informasjon om innmelding og levering av purker.For dere som har purker er det utrolig viktig at antallet purker som er meldt inn blir levert til slakt. Det er kun kapasitet til å slakte ca. 50 purker hver dag på Steinkjer. Linjen for nedskjæring av purker er bemannet og optimalisert for dette antallet. Når purkeprodusentene ofte leverer færre dyr til slakt enn det som er påmeldt blir slaktingen mer kostbar enn nødvendig på grunn av opphold på slaktelinja. Dette medfører også til at slakteriet må kjøre ekstra turer for å...

Nye ansikter i Midt-Norge Slakteri AS

Publisert
nye-ansatte
Vi kan med stor glede presentere to nye ansikter som har valgt å jobbe sammen med oss i Midt-Norge Slakteri AS.Ny produsentrådgiver for gris, Øyvind Nesjan til venstre, og ny dyrebilsjåfør, Kjell Roger Heggås til høyre. Fra og med mandag 5. mars, starter to nye medarbeidere i ny jobb hos oss i Midt-Norge Slakteri. Begge to har god erfaring og lang fartstid innenfor de stillingene som de tiltrer, og vi gleder oss veldig til at både vi og våre produsenter skal bli bedre kjent med Øyvind og Kjell Roger. Øyvind starter som ny produsentrådgiver...

Produsentmøte med avlivingskurs for gris

Publisert
produsentmote-060318
I gårkveld hadde vi ett godt møte for våre svineprodusenter, med ca 65 frammøtte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møtet startet med at Ståle Gausen, styreleder i MNS og KLF, presenterte vår nye produsentrådgiver for gris, Øyvind Nesjan, som ble tatt godt i mot av de fremmøtte deltagerne. Nåværende rådgiver Per-Arne Nesjan slutter i stillingen til sommeren, og får nye utfordringer innenfor samme bransje. Han starter da i ny jobb for Fiskå Mølle, og vil få mye å gjøre med våre produsenter i tiden...

Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Publisert
sau-topp
Innmeldingsfrister for slaktedyrInformasjon om endring av innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter. •Innmeldingsfrist for uke 12 og 13, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 13. mars •Innmeldingsfrist for uke 14, uka etter påske er tirsdag 20. mars Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam. Meld de gjerne inn for slakting før påske om det er mulig. Link til slakteweb: http://slakteweb.norskslakt.no/ Telefonnummer for innmelding 74083700 Eventuelt...

Står sammen om grisens velferd – starter å besøke slaktegrisbesetninger

Publisert
dyrevelferd gris
Tirsdag 13. februar var aktørene i svinenæringen invitert til landbruks- og matminister Jon Georg Dale for å diskutere hvordan utfordringer med dyrevelferden i slaktegrisbesetninger kan løses.Fra venstre: Lars Petter Bartnes leiar i Norges Bondelag, Trine Hasvang Vaag styreleder i Nortura, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Geir Heggheim styreleder i Norsvin, Olav Eik-Nes adm.dir i Norsvin og Ståle Gausen styreleder i KLF. Foto: Landbruks- og matdepartementet ‒ En samlet næring har nå presentert tiltakene vi har jobbet med en stund. De ble godt mottatt av Jon Georg Dale som var positiv og...

Produsentmøte med avlivingskurs av gris

Publisert
gris-topp
I år holder vi separat produsentmøte for gris på Stiklestad Nasjonale Kultursenter tirsdag den 6. mars. Vi starter 19:00. Det blir Inderøysodd i år. Vi har i år invitert Karl Kristian Kongsted hit for å holde kurs i avliving av gris.  Dette kurset er obligatorisk å ha for alle som driver med gris. Når tilsynskampanjen på gris kommer til Trøndelag i løpet av året vil det bli stilt krav om å dokumentere kurs i avliving av gris. Vi sender ut denne påminnelsen i god tid slik at alle som ikke har dokumentert kurs i avliving av gris får mulighet...

Spørreundersøkelse fra NSG

Publisert
nsg_logo_215x90
Som et ledd i arbeidet for markedsbalanse på lam/sau, har Norsk Sau og Geit utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som nå legges ut på deres nettsider.Spørreundersøkelsen er rettet mot alle som har produsert lam i 2017 og/eller produserer lam i 2018, og består av noen kortfattede spørsmål. Undersøkelsen åpnet onsdag 24. januar, og lukkes igjen den 4. februar! Vi oppfordrer alle våre småfeprodusenter om å bidra med input, slik at grunnlaget for å kunne regulere markedet best mulig i årene som kommer blir bedre. Undersøkelsen...

Dyrevelferd slaktegris

Publisert
purke-topp
Under innlegget "Dyrevelferd slaktegris" på slakterimøtet 17. - 18. jaunar kom det spørsmål til hvilke punkter Mattilsynet har brukt og bruker i deres tilsynskampanje på Jæren.Her er en link til Mattilsynets "kravpunkt slaktegris" som vi oppfordrer alle til å lese igjennom. Dyrevelferd slaktegris slakterimøte 2018 Kravpunkt slaktegris I følge rykter har Rogaland avvik på over 70 % av slaktegrisbesetningene. Det betyr ikke at slaktegrisprodusentene i Rogaland driver forskjellig fra resten av landet, men at terskelen for å få avvik har blitt mye lavere enn før. Vi ber...

KLF representert i delegasjonen til landbruksministeren under Grüne Woche

Publisert
gronne_woche
Denne uka avholdes Grüne Woche i Berling, og KLF er representert i næringsdelegasjonen til Jon Georg Dale.Ståle Gausen (MNS/KLF), Anni Byskov (Annis Pølsemakeri) og landbruksminister Jon Georg Dale Styreleder i Midt-Norge Slakteri AS og KLF, Ståle Gausen, er veldig fornøyd med at departementet har besluttet å ha med KLF og flere medlemsbedrifter i delegasjonen som reiser nedover. -Dette er en anerkjennelse for at vi er viktige aktører for å fremme norsk mat og matkultur, sier Ståle. Til åpningen er flere aktører innenfor privat kjøttbransje...

Nye betingelser 2018

Publisert
Sommerbilde Facebook mobil
Godt Nytt År ønskes alle våre produsenter. 2017 ble ett godt driftsår, hvor vi nok en gang tok nye markedsandeler. Vi økte slaktinga i fjor med 4,3 % til 7.780 tonn. Gjennom året har det vært en sterk vekst i volumet av gris, og den siste måneden hadde vi en kraftig vekst på storfe og sau/lam. Med denne innspurten fik MNS økning på alle dyreslag i 2017. Økningen på antall dyr ble på hele 5,4 %, og omsetting på ca 415 millioner NOK. MNS tilfører Grilstad med dette ca. 45% av konsernets råvarebehov.Med denne utviklingen tar vi markedsandeler på gris og lam, og holder andelen på storfe, og vi forventer...

Kalv Unik

Publisert
kalv-unik1
Fri vektgrense på kalv opphører, men det gode pristillegget og alle kriterier for klasse og fett er som tidligere.Fri vektgrense for Limousin Kalv Unik har vært en prøveordning og etter en evaluering og totalvurdering ser vi at slaktevektene har eskalert veldig raskt. Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse. En vektgrense på maksimalt 290 kg. for kalv blir derfor innført fra 1. januar 2018. Vi oppfordrer imidlertid til å slakte på maksimalt 270 kg og derfor utbetales LUN-tillegget opp til 270 kg.  Alle kriterier for klasse og fett blir...

Midt-Norge Slakteri AS med ny dyrebil

Publisert
scania-nullsytten
Midt-Norge Slakteri AS har gått til anskaffelse av nok en ny dyrebil. Vi håper at våre produsenter og sjåfører blir fornøyd med nyanskaffelsen.Moderne og fleksibel Jan Ulvik med nybilen Den nye bilen er bygget for å kunne kjøre storfe i nederste plan og småfe over, noe som gjør bruken av denne veldig smidig. Bilen kan selvsagt også kjøre smågris, gris og småfe i alle tre plan samtidig – noe som også øker kapasiteten vår ytterligere. Scania og MCE Bilen er levert av Scania avdeling Verdal, og skapet er bygget av MCE i Etne....

Prisløype første halvår 2018

Publisert
smakenavtrondelag
Her gjengir vi Totalmarkeds beskrivelse av prisutsiktene for første halvår 2018. Det som omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes i tillegg av andre elementer som gjør at det ikke alltid er samsvar i prisendringene. Prognosen gir uansett en god pekepinn på forventningene til endret avregningspris.Prisløype storfe Mandag 1. januar:         Engrospris opp 0,70 kr/kg Mandag 26. februar:     Engrospris ned 0,70 kr/kg Mandag 2. april:            Engrospris opp 1,50 kr/kg Mandag 16. april:   ...

Samarbeid med OS ID gir rabatt på øremerker

Publisert
osid_b
Midt-Norge Slakteri og OS ID har en samarbeidsavtale som gir produsentene gode priser på øremerker.Rabatt fra OS ID Årets sauemerketilbud er nå sendt ut. Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. 25 % rabatt ved bestilling innen 22. november 2017 20 % rabatt ved bestilling innen 20. januar 2018 13 % rabatt ved bestilling innen 1. mars 2018   Du får rabatt både på øremerker, merketenger og merkepenner. Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved...

Merking av slaktegris

Publisert
merking-av-gris
Slakteriet opplever fremdeles mye ekstraarbeid i forbindelse med umerket og dårlig merket slaktegris.Svineprodusentene skal klubbmerke all gris minst 14 dager før slakt. Merkingen er viktig for at hver enkelt produsent skal få oppgjør for sin gris og det er samtidig et krav om at alt kjøtt skal kunne spores. Det kommer fortsatt inn alt for mange gris som er umerket eller feilmerket. Her kommer forslag til rutiner for merking av slaktegris: Klubba skal være ren. Vask den med varmt vann og børste etter merking. Da er klubba klar til neste gangs bruk. Tallene må...

Animalia AS er stiftet

Publisert
Signering_AnimaliaAS_200917_article_main_landscape
Fra 1. januar 2018 skilles Animalia sin virksomhet ut i eget aksjeselskap. Selskapet, Animalia AS, skal eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsborbund (KLF) i fellesskap.På ekstraordinær generalforsamling 20. september ble Animalia AS stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte aktuelle dokumenter. Rolf G. Fjeldheim (for Animalia AS), Ståle Gausen (for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund – KLF), Egil Olsvik (for Nortura SA) Saken er gjengitt fra KLF’s hjemmesider hvor Sjef kommunikasjon og medlemskontakt Svein-Erik Eide er...

Justering av storfeprisen ut 2017

Publisert
grilstad_MG_7158
På grunn av mer slakting enn forventet av ung okse i sommer/høst, blir prisløypa for storfe justert. Gjennomsnittlig engrospris En av årsakene til justeringen, er at gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 ville blitt høyere enn vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris.  Prisendringer 2. okt. ned kr. 2,50 per kg. Engrosprisreduksjon og økt omsetningsavgift. 4. des. opp kr. 0,70 per kg. Engrosprisøkning.

Agrisjå 2017

Publisert
logo-agrisja
Årets messe var flyttet ut av Stjørdal sentrum til Frigården noen km sør for Stjørdal sentrum. Messearealet har økt betydelig i år i forhold til 2014, og målet på over 30.000 besøkende ble nådd. Vi konkluderer med at arrangementet i år også var en suksess for både besøkende og arrangører. Burger fra Grilstad Åsen Ariel Strømmen fra Grilstad Åsen, grillet og serverte hamburgere sammen med oss, noe som så ut til å falle i særdeles god smak. Samarbeidet mellom MNS og Grilstad Åsen falt naturlig, ettersom alt storfeslakt fra våre produsenter går til denne...

Justerte priser lammesesongen 2017

Publisert
karusell-sau-1020-410
Lammesesongen 2017 har allerede startet, og de fleste er tilbake på jobb etter en vel fortjent sommerferie. Vi er klare til å ta imot mange flotte lam og viderefører de gode betingelsene fra fjoråret. Vi har samme kvalitetstillegg og det høye Grilstad-tillegget. Samtidig som kvalitetstillegget gjelder opp til fettgruppe 3, viderefører vi de gode puljetilleggene våre og reduserer fett-trekket i gruppe 3+ for alle lam med 2,00 kr. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS fra forrige sesong videreføres, så den nasjonale forventningen til overproduksjon skaper ikke problem for salget...

Prisløype storfe høst 2017

Publisert
grilstad_MG_7067-2
Prisen på storfe reduseres betraktelig fra mandag 4. september til og med mandag 2. oktober.Ny telledato Med ny telledato 1. oktober oppstår det nye utfordringer med hensyn til salg og kapasitet på storfeslakting i en ellers travel høstsesong. Prisløypen på storfe motiverer til økt slakting i august måned. Prisnedgangen som kommer i løpet av september vil være stabil frem til mandag 4. desember. Da blir det engrosprisøkning på kr. 1,00 per kg. Etter dette forventer vi stabil pris på storfe til godt ut i 2018.  Prisendringer ...

Prisløype andre havlår 2017

Publisert
sau-topp
Her gjenngir vi Totalmarkeds beskrivelse av prisutsiktene for andre halvår. Det som omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes i tillegg av andre elementer som gjør at det ikke alltid er samsvar i prisendringene. Prognosen gir uansett en god pekepinn på forventningene til endret avregningspris.Prisløype storfe Mandag 3. juli:         Engrospris opp 1,00 kr/kg Mandag 4. sept:       Engrospris ned 1,50 kr/kg Mandag 2. okt:         Engrospris ned 1,50 kr/kg Mandag 4. des:        Engrospris...

Hva kreves av plass for dyrebilen

Publisert
dyrebil_sas
Vi opplever innimellom noen utfordringer med allèer og lignende når vi er ute for å hente livdyr og slakt. I den forbindelse ønsker vi å legge ut denne oversikten som viser ganske godt hvilken plass bilene våre trenger. Transport av dyr krever plass til dyrebilen. En vanlig dyrebil har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 14 meter. Fri høyde som dyrebilen trenger er 4,5 meter. Med denne størrelsen kreves det god planlegging av veien til og fra fjøset. Planlegging av veier vil være ulikt fra gård til gård, men det er noen fellesmomenter: 1. Smitte; dyrebilen skal...

Forventet prisløype for storfe sommer og høst 2017

Publisert
livkvige-topp
2017 starter godt, men vi ønsker å øke omsetningen ytterligere. I den siste tiden har det vært spesielt stor etterspørsel etter storfeslakt, og vi svarer markedet med å justere opp Grilstad-tillegget utover sommeren og høsten. Vi har også behov for mer økologisk storfekjøtt, og beholder våre gode tillegg for økologisk storfe. Prisingen er i tillegg strategisk lagt opp i forhold til ny telledato som er 1. oktober.Debio-tillegg Med bakgrunn i stor etterspørsel etter økologisk godkjent storfekjøtt på Grilstads nedskjæringanlegg på Åsen, ønsker vi også å...

Duroc blir felles farrase

Publisert
durocavtale-1024x683
Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.  Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 % og Norsvin 15 %, mens Fatland (10 %), Furuseth (3 %) og Midt-Norge Slakteri (2 %) skal ha de resterende eierandelene Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid på Duroc. Når avtalen nå er i boks innebærer det at Duroc blir felles farrase for norske svineprodusenter, med virkning fra 1....

Slakting i forbindelse med påske

Publisert
karusell-sau-1020-410
I forbindelse med påskehøytiden, styres etterspørselen av slakt en god del på grunn av helligdager. Her kommer en oversikt over innmeldingsfrister og slaktedager i forbindelse med årets påske.Alle dyreslag: Siste frist for å melde på dyr til slakt før påske til uke 14 og 15 blir tirsdag 28. mars. Markedet vil heller ikke ta unna mer enn 300 gris slaktet i påskeuka, så her må svineprodusentene være tidlig ute å bestemme seg for slakting før eller etter påskeuka. Frist for å melde på til uke 16 etter påske er tirsdag...

Ny forbedret slakteweb

Publisert
slakteweb-279x300
Da er endelig den etterlengtede nye slaktewebløsningen vår satt i drift. Vi beklager at det har tatt mye lengre tid enn det vi hadde forhåpninger om, men håper at den nye løsningen skal bli ett godt bidrag til å forenkle hverdagen både til oss og dere.Innlogging Dere finner linken til slakteweb lengst til høyre i hovedmenyen vår. Du blir da sendt til en side som ser ut som bildet. Alle må ved første pålogging be om å få sendt brukernavn og passord på e-post, og vi er avhengig av at du benytter den e-post adressa som vi har registrert på leverandørkontoen...
Siste nyhetssaker
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt